Show simple item record

dc.contributor.advisorAtle, Skaftun
dc.contributor.authorMåsvær, Cathrine
dc.date.accessioned2020-10-19T12:43:13Z
dc.date.available2020-10-19T12:43:13Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2683674
dc.descriptionMaster's thesis in Nordic Literacy Studiesen_US
dc.description.abstractDenne masteravhandlingen undersøker hvordan man kan engasjere tilsynelatende tause elever i gruppesamtaler om sangtekster. Gjennom diskursanalyse søkes det svar på om et spesifikt undervisningsdesign engasjerer elevene i samtale om tekst og om det er mestringsfølelse å spore i samtalen. Hvem snakker i gruppesamtalene? Hva snakker elevene om? Hvordan snakker elevene om teksten? Dette er spørsmål som blir stilt underveis og som strukturerer oppgaven. Det sosiokulturelle synet på læring danner bakteppet, og tre forskningsfelt er sentrale: dialogisk undervisning, New literacy studies (NLS) og i tilknytning til NLS, morsmålsdidaktisk literacy-forskning. Avhandlingen blir til mens skolen står i midt i Fagfornyelsen, altså i overgangen fra èn læreplan til en annen. Dette er en kvalitativ studie i en klasse på VG1 yrkesfag. Det såkalte ”Grubleprosjektet” kom i gang allerede tredje uken etter sommerferien og strakk seg over fem uker. Resultatet var ti gruppesamtaler som analyseres i denne oppgaven. Et viktig poeng under utformingen av undervisningsdesignet, var å slippe elevene til i tekstutvalget til samtalene. Videre har utformingen av ”Grubleprosjektet” hatt et eksperimentelt preg over seg, for det har blitt revidert underveis, og jeg har i den doble rollen som forsker og lærer hatt en utprøvende tilnærming til min egen praksis. Studien søker å bidra med kunnskap om hvordan man kan øve muntlige ferdigheter på yrkesfaglig studieretning og få elever til å reflektere rundt tekst i litterære samtaler.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HF-IKS/2020;
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectlesevitenskapen_US
dc.subjectliteracy studiesen_US
dc.titleGrubleprosjektet – et forsøk på å få elever på yrkesfag til å snakke om teksteren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Litteraturvitenskapelige fag: 040en_US
dc.source.pagenumber129en_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal