Show simple item record

dc.contributor.advisorNielsen, Ingrid
dc.contributor.authorDue, Silje
dc.date.accessioned2020-10-27T08:44:28Z
dc.date.available2020-10-27T08:44:28Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2685153
dc.descriptionMaster's thesis in Literacy studiesen_US
dc.description.abstractDette masterprosjektet springer ut av en interesse for menneskeskapte klimaendringer. Klimakrisen har ført til en engasjert samtidslitteratur, som tar et oppgjør med en antroposentrisk holdning. I denne masteroppgaven har jeg analysert Begynnelser av Carl Frode Tiller fra 2017, som representerer en annen klimalitteratur, som fremstiller hvordan klimakrisen er vevd sammen med et menneskets indre. Den overordnede problemstillingen er: Hvordan fremstiller Begynnelser av Carl Frode Tiller dynamikken mellom hovedpersonens asosialitet og naturlengsel? Begynnelser er en roman som forteller om livet til et menneske som helt fra barndommen av lever i spennet mellom natur og mennesker. I oppgaven analyserte jeg Terje i relasjon til andre mennesker slik disse endrer seg i løpet av hans liv. Analysen viste at Terje ikke klarer å forholde seg autentisk til andre mennesker, og at han i tiltagende grad ikke svarer på sine omgivelser, og dermed utvikler seg i asosial retning. Samtidig viste analysen at Terje har en følsomhet for naturen, som kommer til uttrykk som en naturlengsel på flere plan. Terje lengter etter å være i naturen, men ikke minst fantaserer han om å være natur, og etter å tre ut av den mellommenneskelige verden. Analysen viste også hvordan Terjes faglige engasjement vipper over i en Noa-identifikasjon. I drøftingen la jeg vekt på dynamikken mellom asosialitet og naturlengsel, og at denne dynamikken nettopp angår Begynnelser betraktet som roman. Oppgavens teori er økokritikk og økologisk sorg, med særlig vekt på økologisk sorg som en form for kjærlighetssorg og hjemlengsel.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HF-IKS/2020;
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectlesevitenskapen_US
dc.subjectøkokritikken_US
dc.subjectøkologisk sorgen_US
dc.subjectnaturlengselen_US
dc.subjectasosialiteten_US
dc.subjectBegynnelseren_US
dc.subjecttekstanalyseen_US
dc.titleEn ny form for økokritisk roman? – En analyse av dynamikken mellom asosialitet og naturlengsel i Begynnelser av Carl Frode Tilleren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010::Nordiske språk: 018en_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Litteraturvitenskapelige fag: 040::Nordisk litteratur: 042en_US
dc.source.pagenumber67en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal