Show simple item record

dc.contributor.advisorHeskestad, Terje
dc.contributor.authorOftedal, Bjarte
dc.contributor.authorSørheim, Vilde Ottesen
dc.date.accessioned2021-04-19T08:58:19Z
dc.date.available2021-04-19T08:58:19Z
dc.date.issued2020-06
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2738285
dc.descriptionMaster's thesis in accounting and auditingen_US
dc.description.abstractDenne masteravhandlingen har som mål å utvikle kunnskapen om norske selskapers insentiver for den regnskapsmessige behandlingen av utgifter til egenutført forskning og utvikling. Studien gir en kvalitativ analyse av problemstillingen. Det blir redegjort for regnskapsregler og standarder etter norsk god regnskapsskikk og International Financial Reporting Standards. De grunnleggende kvalitetskravene blir gjennomgått og diskutert i analysen av studiens funn. I tillegg blir regnskapets informasjonsverdi koblet opp mot de primære brukerne av regnskapet. Videre blir det foretatt en gjennomgang av insentiver for regnskapsmanipulering. Det teoretiske rammeverket for adopsjon av innovasjoner blir anvendt for å belyse og diskutere studiens funn. Datainnsamlingen består av totalt åtte individuelle intervjuer. Det ble foretatt fem individuelle intervjuer av hovedsakelig ledere fra ulike selskaper. I tillegg ble en ekstern regnskapsfører og en revisor intervjuet. For å få et inntrykk av hvordan ulik regnskapsmessig behandling av utgifter til egenutført forskning og utvikling påvirker regnskapets informasjonsverdi, intervjuet vi også en fondsforvalter. Studien er en casestudie hvor datamaterialet ble analysert ved hjelp av en kvalitativ analysemetode. Resultatene fra analysen av datamaterialet indikerer at selskaper i liten grad har insentiver for resultatmanipulering, men heller for en utnyttelse av regnskapsregler. Videre viser studien at selskapene i stor grad er opptatt av at regnskapet skal gi et rettvisende bilde av resultat og balanse. Bedriftene uttrykte imidlertid at kravene til balanseføring av FoU var omfattende, noe som kan indikere at flere av bedriftene har valgt å kostnadsføre utgifter til egenutført FoU selv om kriteriene for balanseføring er oppfylt. Funnene viser også at selskapene har ulik regnskapsmessig behandling av utgifter til egenutført forskning og utvikling. Forskjellene kan forstås på bakgrunn av selskapenes tilnærming og motiv. Videre viser funnene at flere av bedriftene var avhengig av regnskapsfører og revisors råd angående den regnskapsmessige behandlingen av utgifter til egenutført forskning og utvikling, noe som førte til at valget ofte ble tatt på deres anmodning.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UiS-HH/2020;
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectøkonomien_US
dc.subjectadministrasjonen_US
dc.subjectMRRen_US
dc.subjectregnskap og revisjonen_US
dc.subjectFoUen_US
dc.titleEn kvalitativ undersøkelse av norske selskapers regnskapsmessige behandling av utgifter til egenutført forskning og utviklingen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal