Show simple item record

dc.contributor.advisorArasli, Huseyin
dc.contributor.authorGule, Synne
dc.date.accessioned2021-09-03T16:31:33Z
dc.date.available2021-09-03T16:31:33Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:80420649:34991409
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2773309
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractI mitt forskningsprosjekt har jeg arbeidet med og undersøkt følgende problemstilling: Hva er internasjonale turisters destinasjonsbilde av Bergen? Jeg valgt å bruke både kvalitativ og kvantitativ metode for min forskning. Jeg har brukt Tripadvisor for å hente ut tilbakemeldinger fra internasjonale turister i Bergen. Så har jeg brukt programmet Leximancer som laget anmeldelsene om til et grafisk konseptkart. Hovedfunnene viser 9 hovedtemaer i destinasjonsbildet. Hovedtemaene til de internasjonale turistene er utsikt, Bergen, sted, kø, bygninger, turister, billetter, dyrt og skuffende. Hovedfunnene viser at internasjonale turister har både positive og negative bilder av destinasjonsbildet Bergen. De synes Bergen i seg selv er vakker og interessant, med fantastisk utsikt, historie og arkitektur. På den andre siden er de flere turister som synes Bergen er en for overfylt plass med turister, mye køer i attraksjoner og generelt dyrt. Bergenskortet og bybanen synes dem er verdi for pengene. Funnene er interessante og gir informasjon som kan være med på å gjøre Bergen til et enda bedre sted for turistene.
dc.description.abstractIn my research project, I have worked with and investigated the following issue: What is the international tourist's destination image of Bergen? I chose to use both qualitative and quantitative methods for my research. I have used Tripadvisor to find comments from international tourists in Bergen. Then I used the program Leximancer, which turned the reviews into a graphic concept map. The main findings show 9 main themes in the destination image. The main themes of the international tourists are views, Bergen, place, queue, buildings, tourists, tickets, expensive and disappointing. The main findings shows that international tourists have both positive and negative images of the destination image Bergen. They think Bergen itself is beautiful and interesting, with fantastic views, history and architecture. On the other hand, there are several tourists who think Bergen is too crowded with tourists, a lot of queues in attractions and generally expensive. The tourists find the Bergen card and the light rail value for money. The findings are interesting and provide information that can help make Bergen an even better place for tourists.
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleInternasjonale turisters destinasjonsbilde av Bergen ved bruk av Tripadvisor: En analyse ved hjelp av Leximancer
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-NHS) [545]
    Master- og bacheloroppgaver i International hotel and tourism leadership / serviceledelse

Show simple item record