Show simple item record

dc.contributor.advisorGrahn, Åsa Helen
dc.contributor.authorHøie, Isabelle Läärä
dc.date.accessioned2021-09-03T16:31:38Z
dc.date.available2021-09-03T16:31:38Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:80423940:34673966
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2773317
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractMørk turisme er et felt innenfor turisme industrien med lite forskning om motivasjon og begrensninger mot mørk turisme destinasjoner og attraksjoner. Motivasjon og begrensning er to viktige drivere for hvert enkelt individ på planeten, også for turism industrien for å forstå hvorfor et individ reiser til en bestemt lokasjon. Derfor vil denne bachelor oppgaven ta oss på en reise til å utforske hvilke motivasjoner, begrensninger og holdninger Nordmenn har til temaet mørk turisme som hoved forskningsspørsmål. Oppgaven vil også gi innsikt til hvilke holdninger Nordmenn har til Utøya som mulig fremtidig minnesmerke etter massakeren som skjedde i 2011. En kvantitativ metode var brukt til å samle primær data fra en online undersøkelse inspirert av Zheng et al. (2018) ved bruk av en 5-punkt Likert skala for å skaffe resultater for forskningsspørsmålet. Resultatet av forskningen indikerte at motivatorer var læring relatert til patriotisme, for å minnes over hendelsen og bære den videre inn i historien, anbefaling av venner og slektninger, og interesse for lokasjoner hvor en massaker har tatt sted med faktorer relatert til forpliktelse og læring, sosiale grunner, og nysgjerrighet og mulighet til å betrakte liv og død. Begrensninger Nordmenn hadde til mørk turisme destinasjoner var relatert til; jeg vil heller besøke en mer hyggelig lokasjon, foretrekker mer naturskjønne områder og det finnes mer hyggelige attraksjoner i Norge enn Utøya dersom det blir et fremtidig minnesmerke åpen for besøkende med indikerende faktorer; uinteresse og konkurrende attraksjoner. Holdningene Nordmenn hadde til mørk turisme destinasjoner var ikke særlig distinkte, utenom motivasjon 1, 3 og 5 som hadde et høyt viktighetsnivå. Dette indikerte positiv holdning til faktorer som relaterte til obligasjon og læring, og sosiale grunner relatert til mørk turisme destinasjoner.
dc.description.abstractDark tourism is a field within the tourism industry with scarce research about motivation and constraints towards dark tourism destinations and attractions. Motivation and constraints are two important drivers for every individual on this planet, as well as for the tourism industry to understand why an individual travel to a certain destination. Therefore, this bachelor thesis will take us on a journey to discover what motivations, constraints and attitudes Norwegians has towards the subject of dark tourism as the main research question. It will also give insight to what attitudes Norwegians has towards Utøya becoming a memorial after the massacre in 2011. A quantitative methodology was used to collect primary data from an online survey inspired by Zheng et al. (2018) using a 5-point Likert scale to provide results for the research question. The result for the research indicated motivators Norwegians had towards dark tourism destinations were education purposes related to patriotism, remembrances purposes for continuation of national memory, recommendation by friends and relatives and interest in a massacre site with factors defined as obligation and education, social reasons, and curiosity and contemplating life and death. Constraints Norwegians had towards dark tourism destinations were related to I would rather visit a pleasant destination, I prefer visiting more natural scenic areas and there are more pleasant attractions in Norway I would rather visit than Utøya if it became a memorial site open to visitor with the indicating factors distinterst and competing attractions. Lastly attitudes Norwegians had towards dark tourism destinations were not very distinct, except for motivation items 1,3 and 5 having a high level of importance indicating a positive attitude towards the factor’s obligation and education, and social reasons in relation to dark tourism destination.
dc.languageeng
dc.publisheruis
dc.titleHva er nordmenns motivasjoner, begrensninger og holdninger mot å besøke en mørk turisme destinasjon?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-NHS) [542]
    Master- og bacheloroppgaver i International hotel and tourism leadership / serviceledelse

Show simple item record