Show simple item record

dc.contributor.advisorOlsen, Mona Anita Kristiansen
dc.contributor.authorHammerstad, Alf Martin Dolmen
dc.contributor.authorChristensen, Christoffer Jore
dc.date.accessioned2021-09-03T16:31:50Z
dc.date.available2021-09-03T16:31:50Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:80420649:34827636
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2773334
dc.description.abstractVi har gjennom åpne samtaler med en stor norsk hotellkjede undersøkt deres nære fremtidsplaner rettet til automatisering av resepsjonstjenester, med mest fokus på inn- og utsjekksprossen. Dette er en bit av den digitale omstillingen som foregår i hotellbransjen. Inn under dette inngår flere temaer. Vi kartlegger i denne besvarelsen de to mest relevante alternativene til slik bruk: Kiosk-stasjoner og mobilapplikasjoner. Det viser seg at kiosk-alternativet ikke inngår i kjedens planer. Det satses kun på app. Årsakene til dette er mange. Fordelene med app kontra kiosk er blant annet kostnadsbildet og det fysiske vedlikeholdet av stasjoner som uteblir. Appen blir utviklet som en plattform for blant annet booking, informasjon, chattefunksjon med resepsjonen og håndtering av hotellromdørlåser, i tillegg til inn- og utsjekk. Appen byr derfor på muligheter langsiktig. Kjeden kan i større grad utfordre de enorme tredjepartskanalene/ OTAene i bookingprosessen. Disse eksterne aktørene påvirker prisnivået med høye provisjonssatser. Hotellene stiller med en effektiv app for booking langt sterkere i dragkampen om markedsandel og tilgang på kundedata. Når vil markedet være klart for en slik løsning? Kjeden forteller at de foreløpig må se an markedet for når appen kan tas i bruk i full skala. Faktorene bak dette angår kultur, gjestenes brukerferdigheter og syn på grad av nytte samt appens brukervennlighet. Hva skjer så med de lokale arbeidsplassene som app-løsningen delvis vil overta for? Kjeden uttrykker klart hvordan de alltid vil prioritere mennesker fremfor digitale funksjoner. Resepsjonistenes tid frigjøres med en slik løsning og inntar dermed en tydeligere vertskapsrolle som ikke avhenger av PC-bruk bak en resepsjonsdisk. Vi har brukt hovedsakelig kvantitativ metode og delvis review i arbeidet hvor vi har analysert kjedens bookingdata og fremtidsplaner.
dc.description.abstractWe have through open conversations with one of the dominant hotel chains in Norway analyzed their short term future plans related to automating their front desk services - Focusing on the process of check-in and check-out. This is part of the digital transformation currently happening in the hotel industry. In this thesis we present the two most relevant alternatives for such use, that being kiosk stations and mobile applications. It turns out that the alternative of kiosks is not included in the chain’s future plans at all, the app however is the main focus area. There are several reasons for this. The advantages of the app versus the kiosks are related to the total cost and the maintenance of physical stations. The app is developed as a platform for booking, newsletters, chatting with the reception and unlocking the hotel room doors, in addition to checking-in and -out. The hotel chain may therefore to a greater extent challenge the marked shares of online third-party channels (OTAs) in the booking process. If the hotels offer an effective app for booking their access to customer data naturally improves too. When will the market however be ready for high scale usage of an hotel app? It is the consumers, therefore the market itself, that decides when the market is in fact ready. We now know factors that are important regards culture, technological user skills of the guests’, their perceived usefulness of the app and its perceived ease of use. By upscaling digital self service technologies what will happen to the local work positions at the hotels? The chain clearly expresses how they will always prioritize people over digital functions. The receptionists’ time however is freed up, and this will likely resemble more of a concierge role handling the guests. This instead of being bound to a computer at the front desk. In this thesis we have used the quantitative method and partially review in the work of analyzing the chains’ booking data and upcoming plans.
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleHva er neste steg i den digitale omstillingen av norsk hotellbransje? - Analyse av en hotellkjedes fremtidsplaner for inn- og utsjekk med kundedata lagt til grunn
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-NHS) [544]
    Master- og bacheloroppgaver i International hotel and tourism leadership / serviceledelse

Show simple item record