Show simple item record

dc.contributor.advisorTruls Engstrøm
dc.contributor.authorRemi Sigurdsen
dc.contributor.authorMagda-Lene Kvam Saltvik
dc.date.accessioned2021-09-03T16:31:57Z
dc.date.available2021-09-03T16:31:57Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:80420649:20631665
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2773344
dc.description.abstractVår oppgave handler om hvordan turister motiveres til å velge Airbnb fremfor mer tradisjonelle overnattingssteder. Metoden vi valgte å bruke for å finne svar på problemstillingen var litteraturoppgave. Denne metoden ble valgt fremfor og kvalitativ- og kvantitativ metode fordi det før nå allerede er gjort mye forskning innenfor motivasjon og Airbnb. Søkemotorene/databasene vi har valgt å benytte for å finne litteratur til vår oppgave er Oria, Google Scholar og ScienceDirect. Vi har også inkludert artikler vi finner relevans i fra tidligere pensum gjennom studieforløpet. Det vi videre har funnet ut er at motivasjonene kan kategoriers som undersegmenter og brukes av for eksempel markedsførere og andre aktører i reiselivet for å lettere målrette seg mot potensielle turister. Det har vist seg ut ifra vår forskning å være økonomiske fordeler som er den høyeste motivatoren, dette mener vi fordi at vi gjennom arbeidet med denne oppgaven har fått støtte gjennom forskning på hypotesen vi laget «Reisende motiveres til å velge Airbnb på grunn av økonomiske fordeler (pris)».
dc.description.abstractOur thesis is about how tourists are motivated to choose Airbnb over more traditional accommodations. The method we chose to use to find answers to the problem was a literature assignment. This method was chosen over the qualitative and quantitative method because a lot of research has already been done within motivation within Airbnb and Airbnb. The search engines / databases we have chosen to use to find literature for our thesis are Oria, Google Scholar and ScienceDirect. We have also included articles in which we find relevance from previous curricula throughout the course of study. What we have further found is that the motivations can be categorized as sub-segments and used by, for example, marketers and other actors in the tourism industry to more easily target potential tourists. It has turned out from our research to be financial benefits that are the highest motivator, we believe this because through the work on this thesis we have received support through research on the hypothesis we made «Travelers are motivated to choose Airbnb due to financial benefits (price)".
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleHvordan motiveres reisende til å velge Airbnb (fremfor tradisjonelle overnattingsalternativer)?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-NHS) [442]
    Master- og bacheloroppgaver i International hotel and tourism leadership / serviceledelse

Show simple item record