Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNormann
dc.contributor.advisorLinn
dc.contributor.authorKristensen
dc.contributor.authorAnette Dahl
dc.date.accessioned2021-09-03T16:34:08Z
dc.date.available2021-09-03T16:34:08Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:80599373:6921191
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2773511
dc.description.abstractOppgaven er skrevet ut fra ideen om å gjøre en retorisk analyse av Donald Trump. Ut fra analysen vil oppgaven undersøke hvorvidt man kan si at Trump er en demagog. Første del dekker det teoretiske grunnlaget og ser på begrepet demagogi og demagogi i en amerikansk-historisk kontekst. Populismen vil også drøftes som et supplement for å forklare fremveksten av en demagog. Det skal vises til populistiske strømninger der det amerikanske folket føler de trenger beskyttelse mot en korrupt elite. Videre i oppgaven skal det søkes å finne svar på hva i Trumps taler som taler for at han er en demagog. Det skal også undersøkes om man finner visse kjennetegn på Trumps retorikk og hvorvidt demagogisk retorikk har dypere politiske røtter i USA. Trumps bruk av demagogiske virkemidler skal granskes for å forstå hvorfor Trump klarte å mobilisere til politisk støtte, og hvordan hans oppslutning utviklet seg til en folkebevegelse. Oppgaven tar et teoretisk utgangspunkt i demagogi og Den Retoriske Situasjon, demagogen som menneske og demagogens angrep på motstandere eller fiender. oss og de er et annet begrep som blir gjennomgående i oppgaven. Hoved-diskusjonen springer fra analyser av et utvalg av Donald Trumps taler knyttet til presidentvalgprosessen i 2016. Analysen ser ved hjelp av teori, særlig på hvordan Trump bygger etos. Trumps vedvarende støtte indikerer at han har troverdighet og tillit blant sine velgere, selv om flere av hans utsagn kan faktasjekkes og konkluderes som løgn. Det skal videre undersøkes hvordan Trump skaper fiendebilder og splitter folket i sin retorikk. Oppgaven vil også rede ut om slagordet “Make America Great Again”. For å utvide konteksten rundt Trump som demagog, er det viet plass til deler av hans bakgrunnshistorie der vi der vi ser på mulige retoriske påvirkningskanaler.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titlePolitisk demagogi i moderne tid. En studie av Donald Trumps taler og politisk mobilisering
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel