Show simple item record

dc.contributor.advisorHavik, Trude
dc.contributor.authorFjell, Lene Kristin
dc.date.accessioned2021-09-29T16:26:10Z
dc.date.available2021-09-29T16:26:10Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:82370538:8519719
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2786154
dc.description.abstractFormålet med denne masteroppgaven var å gå i dybden på noen elever sin skolevegringsproblematikk, fra ulike perspektiv. Det var viktig å inkludere eleven sin stemme, noe den sjeldent blir. Hensikten var å undersøke hver case i lys av seg selv, ikke å sammenligne casene. Studien tok for seg problemstillingen: “Hvorfor strever noen elever med å gå på skolen og hva er gjort for å hjelpe?”. Problemstilling ble besvart av fire forskningsspørsmål: 1. Hva er grunnen til at elevene ikke klarer å gå på skolen, sett fra ulike perspektiver? 2. Når og hva var de første tegnene til fravær for disse elevene? 3. Hvordan forstås elevene sine fraværsproblemer? 4. Hvilke tiltak er iverksatt rundt elevene og hvordan har de fungert? Det har blitt brukt et kvalitativt casedesign for å svare på problemstilling. Utvalget bestod av to caser og relevante personer rundt disse elevenes skolevegringsproblematikk. For å innhente data ble det benyttet semistrukturerte intervju. Funnene viser at grunnene til at disse to elevene strever med å gå på skolen er komplekst, samt at det er krevende å utarbeide fungerende tiltak uten omfattende kartlegging. Eleven i case 1 har flere risikofaktorer knyttet til individ og skole, men også noen til hjem. Funksjonen til fraværet hans kan være at han forsøker å unngå ubehagelige situasjoner, både skolerelatert og sosialt. Eleven i case 2 har flere risikofaktorer knyttet til individ og hjem, men også til skole. Fraværets funksjon kan se ut til å være å unngå ubehagelige faglige situasjoner som hun ikke mestrer.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleSkolevegring - kompleksiteten belyst av to elever og relevante aktører
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (HF-IGIS) [687]
    Master- og bacheloroppgaver i Spesialpedagogikk / Migrasjoner og interkulturelle relasjoner / Matematikkdidaktikk

Show simple item record