Show simple item record

dc.contributor.advisorNielsen, Ingrid
dc.contributor.authorNødland, Annikken Gjesdal
dc.date.accessioned2022-02-01T16:51:26Z
dc.date.available2022-02-01T16:51:26Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:83366743:35020919
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2976352
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDette er ein litterær analyse av korleis relasjonell vald kjem til uttrykk i Kjell Askildsen si novelle «Jokeren». «Jokeren» er ei kort minimalistisk novelle som skildrar kvardagen til ekteparet Lucy og Joachim. Novella er samansett av svært betydingsfulle delar, og gjennom ein hermeneutisk tilnærming, vil dei samansette delane kunne gje eit fullkomme bilde av novella si heilskap. I analysen blir det særleg lagt vekt på dei delane i novella som kan knytast til teori om relasjonell vald. Gjennom kommunikasjonen mellom karakterane og symbolet «jokerkortet» kan ein sjå korleis den relasjonelle valden kjem til uttrykk, og at begge karakterane er delaktige på kva sin måte. Den relasjonelle valden kjem også til uttrykk gjennom novella som sjanger, der Tsjekhov si forståing av Goethe sitt hendingsomgrep er særleg relevant.
dc.description.abstractThis is a literary analysis of how relational violence is expressed in Kjell Askildsen's short story “Jokeren”. “Jokeren” is a minimalistic short story that depicts the everyday life of the couple Lucy and Joachim. The short story is composed of very significant parts, and through a hermeneutic approach, the significant parts will be able to give a more absolute picture of the short story as a whole. In the analysis, special emphasis is placed on the parts of the short story that can be linked to the theory of relational violence. Through the communication between the characters and the symbol “jokerkortet”, one can see how the relational violence is expressed, and that both characters are involved in their own way. The relational violence is also expressed through the short story as a genre, where Chekhov's understanding of Goethe's concept of events is particularly relevant.
dc.languagenno
dc.publisheruis
dc.title«En uklar følelse av å ta hevn» Ein litterær analyse av relasjonell vald i Kjell Askildsen si novelle «Jokeren»
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record