Show simple item record

dc.contributor.advisorBenjaminsen, Jon.
dc.contributor.authorHåland, Kristin.
dc.contributor.authorOlsen, Julie Haugen.
dc.date.accessioned2022-07-06T15:51:46Z
dc.date.available2022-07-06T15:51:46Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uis:inspera:110153871:47134978
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3003192
dc.description.abstractNaturbasert turisme er en av de raskest voksende turistsegmentene innen reiselivsnæringen. Det finnes mye eksisterende litteratur og forskning på fagområdet turisme motivasjon, men mindre som spesifikt omhandler naturbasert turismemotivasjon. I denne studien prøver vi å få svar på hvilke motivasjonsfaktorer som påvirker valg av naturbaserte reiser uavhengig av destinasjonens tiltrekningskraft. Metoden vi har brukt er en litteraturstudie hvor vi har valgt ut og analysert ti ulike artikler som omhandler samme tema. Resultatene våre viser at de motivasjonsfaktorene som preger valget av naturbaserte reisemål mest er virkelighetsflukt, novelty og sosial annerkjennelse. Rekreasjon, selvrealisering og mellommenneskelige relasjoner spiller også en signifikant rolle som motivasjonsfaktorer for valg av naturbaserte reiser. Ved å sette resultatene opp mot teorien om turismemotivasjon avdekket vi også at den eksisterende litteraturen på området ikke evner å skille generelle turismemotivasjoner og naturbaserte turismemotivasjoner. Vi mener derfor at et nytt rammeverk for naturbasert turismemotivasjoner bør utvikles.
dc.description.abstractNature-based tourism is one of the fastest growing tourist segments within the tourism industry. There is a lot of existing literature and research in the field of tourism motivation, but less that specifically deals with nature-based tourism motivation. In this study, we try to get answers to which motivational factors influence the choice of nature-based travel regardless of the destination's attractiveness. The methodology we have used is a literature study where we have selected and analyzed ten different articles that researches the same topic. Our results show that the motivating factors that most heavily influence the choice of nature-based travels are escape from reality, novelty, and social recognition. Relaxation, self-development, and interpersonal relationships also play a significant role as motivating factors for choosing nature-based travels. By comparing the results against the theory of tourism motivation, we also revealed that the existing literature in the field is not able to differentiate between general tourism motivations and nature-based tourism motivations. Thus, we believe that a new framework for nature-based tourism motivations should be developed.
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleHvilke motivasjonsfaktorer påvirker valget av naturbaserte reiselivsoppevelser uavhengig av destinasjonens tiltrekningskraft?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-NHS) [440]
    Master- og bacheloroppgaver i International hotel and tourism leadership / serviceledelse

Show simple item record