Show simple item record

dc.contributor.advisorKvalsvik, Fifi
dc.contributor.authorHansen, Ingvild Johanna Framheim
dc.date.accessioned2022-07-14T15:51:40Z
dc.date.available2022-07-14T15:51:40Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uis:inspera:110153871:34814935
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3005482
dc.description.abstractBackpacking har siden fenomenet oppstod på 1960-tallet utviklet seg til å bli en populær reisemåte (Hannam & Diekmann, 2010), og solo kvinnelige reisende er et spesielt interessant segment ettersom reisetrender for kvinner har forandret seg i det tyvende århundre med høyere nummer av fritidsreisende (Khoo-Lattimore & Gibson, 2018). Denne artikkelen fokuserer på besluttningsprosessen til millennial solo kvinnelige backpackere, både i presedens (før-reise) og på stedet (mens de reiser), med fokus på hvordan de undersøker og bestiller overnatting og transport, samt besluttningsprosessen i forhold til det å reise alene, destinasjonsvalg, tid på reise, budsjett og bruk av offentlige opplevelsestilbud. Studien ble utført ved å bruke kvalitativ semi strukturert intervj-metode, på ti kvinnelige backpackere som hadde forskjellige nivåer av erfaring. Resultatene viser hvordan kvinnelige backpackere gjør besluttninger basert på tidligere opplevelser, oppfattninger, forskjellige motivasjonsfaktorer og mulige begrensninger.
dc.description.abstractBackpacking has since it originated in the 1960’s developed into a popular travelling style (Hannam & Diekmann, 2010), and solo female backpackers are a particularly interesting segment as travel trends for women have changed in the twenty-first century with increasing numbers for leisure travel (Khoo-Lattimore & Gibson, 2018). This article focuses on the decision-making processes of millennial solo female backpackers both precedent (pre-travel) and in situ (during), looking at how they research and book accommodation and transport, as well as their decision-making in regard to travelling alone, destination, time away, budget and use of excursions. The study was conducted with the use of qualitative semi-structured interviews with ten female backpackers who had different levels of experience. Results show how female backpackers make decisions based on previous experiences, perceptions, different motivational factors, and possible constraints.
dc.languageeng
dc.publisheruis
dc.titleHvordan foregår besluttningsprosessen til millennial solo kvinnelige backpackere
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-NHS) [545]
    Master- og bacheloroppgaver i International hotel and tourism leadership / serviceledelse

Show simple item record