Show simple item record

dc.contributor.advisorDerdowski, Lukasz Andrzej
dc.contributor.authorArild, Birthe
dc.contributor.authorSoland, Stine
dc.date.accessioned2022-07-16T15:52:05Z
dc.date.available2022-07-16T15:52:05Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uis:inspera:110030690:48072940
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3006078
dc.description.abstractI denne oppgaven har vi sett på datasikkerhet i den norske gjestfrihetsbransjen, og hvordan den blir påvirket av dataangrep. Oppgaven viser til meget relevant forskning som belyser omfang av datasikkerhet i Norge. Hovedformålet er å besvare problemstillingen som lyder slik, “Forekomst, svakheter og generelle effekter ved dataangrep i norsk gjestfrihetsbransje”. For å besvare problemstillingen på best mulig måte tar vi i bruk kvantitativ metode, nærmere bestemt spørreundersøkelse. Spørreundersøkelsen er rettet mot ledere og mellomledere fra bransjen. Gjennom forskningen som vi har gjennomført har vi fått ett inntrykk av at datasikkerhet er noe som burde være på dagsorden, og dataangrep rettet mot norske bedrifter, innenfor gjesfrihetsbransjen, er en svært reell trussel.
dc.description.abstractIn this thesis, we have focused on cybersecurity in the Norwegian hospitality industry, and how it is affected by cyberattacks. The thesis refers to very relevant research that sheds light on the scope of data security in Norway. The main purpose is to answer the thesis question, "Occurrence, weaknesses and general effects of computer attacks in the Norwegian hospitality industry". To answer the question in the best possible way, we use quantitative method, more specifically a survey. The survey is aimed at managers and middle managers from the industry. Through the research we have gotten the impression that cybersecurity is something that should be on the agenda, and cyberattacks aimed at Norwegian companies, within the hospitality industry, are a very real threat.
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleModerne løsninger, skaper moderne utfordringer – Datasikkerhet i gjestfrihetsbransjen
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-NHS) [442]
    Master- og bacheloroppgaver i International hotel and tourism leadership / serviceledelse

Show simple item record