Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorThesen, Gunnar
dc.contributor.authorTorstensen, Maiken
dc.date.accessioned2022-07-20T15:51:33Z
dc.date.available2022-07-20T15:51:33Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uis:inspera:109899781:47627216
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3007302
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractProblemstillingen i bacheloroppgaven min er ”Hvordan påvirker sosiale medier nordmenns medietillit?”. Media er en viktig del av det norske demokratiet, og sosiale medier har ledet til store endringer på medielandskapet i senere år. Spørsmålet i problemstillingen har blitt forsket mye på i internasjonal sammenheng, men det mangler konkret forskning på hvordan sosiale medier har påvirket nordmenns forhold til mediene. I tillegg til å se på tidligere forskning på temaet har jeg derfor gjort egne analyser for å besvare problemstillingen. For å undersøke dette temaet har jeg utført kvantitative analyser. De Kvantitative analysene presenterte et nokså skuffende resultat, men jeg trakk noen konklusjoner. I motsetning til internasjonal forskning svekker ikke sosiale medier nordmenns medietillit i stor grad. En begrunnelse jeg tillegger dette er nordmenns høye tillit til politiske institusjoner. Selv om ikke sosiale medier sterkt påvirker medietilliten ser vi likevel en viss sammenheng ettersom nordmenn med lav medietillit oftere bruker alternative medier.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleDen fjerde statsmakt i endring - Sosiale mediers påvirkning på medietillit
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Studentoppgaver (SV-IMS) [1061]
    Master- og bacheloroppgaver i Endringsledelse / Kunst og kulturvitenskap / Samfunnssikkerhet / Dokumentarproduksjon

Vis enkel innførsel