Show simple item record

dc.contributor.advisorJon Børre Benjaminsen
dc.contributor.authorThomassen, Sølvi
dc.date.accessioned2023-06-29T15:51:44Z
dc.date.available2023-06-29T15:51:44Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.uis:inspera:147810336:148985385
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3074420
dc.description.abstractBruk av digitale kommunikasjonskanaler har hatt en voldsom utvikling de seneste årene, og med allmenn tilgang på pc, nettbrett og smarttelefoner er vi blitt tilgjengelig hvor som helst og når som helst. Dette har ført til at vi sakte, men sikkert har visket ut skille linjene mellom arbeid og fritid. De fleste som har jobb i dag, har følt på forventning om å være tilgjengelig i form av å lese/svare på e-post etter arbeidstid. Forventningen fra arbeidsgiver, kolleger og kunder om å være tilgjengelig, kan føles som et ytre press som griper inn i privatlivet på en uheldig måte. Forventingene kan også oppleves som noe positivt, og noe som kommer innenfra den enkelte selv. Enkelte føler stor frihet, kontroll og fleksibilitet ved å kunne ta med deler av arbeidet hjem, noe som øker den indre motivasjonen. Uavhengig av årsak kan merarbeid allikevel føre til at en på sikt utvikler stress og utbrenthet.
dc.description.abstractThe use of digital communication channels has developed tremendously in recent years, and with public access to PCs, tablets and smartphones, we have become available anywhere and anytime. This has led us to slowly but surely blur the lines between work and leisure. Most people who have jobs today have felt the expectation of being available in the form of reading/answering e-mails after working hours. The expectation from employers, colleagues and customers to be available can feel like external pressure that interferes with their private lives in an unfortunate way. Expectations can also be experienced as something positive, and something that comes from within the individual himself. Some people feel great freedom, control and flexibility by being able to bring parts of their work home, which increases their intrinsic motivation. Regardless of the cause, additional work can still lead to the development of stress and burnout in the long term.
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleØkte forventniger om å være tilgjengelig på epost utenom arbeidstid
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-NHS) [545]
    Master- og bacheloroppgaver i International hotel and tourism leadership / serviceledelse

Show simple item record