Show simple item record

dc.contributor.advisorJensen, Øystein
dc.contributor.authorEckhoff, H Sander
dc.date.accessioned2023-06-30T15:51:57Z
dc.date.available2023-06-30T15:51:57Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.uis:inspera:147815805:149566094
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3074785
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDen framvoksende betydningen av eSports representerer en uutnyttet mulighet innen turistsektoren. Denne avhandlingen, med tittelen "Løfte Norges Turisme gjennom eSports: Innsikt fra Kina og Korea," søker å undersøke potensialet for å integrere eSports i Norges turismeplaner ved å undersøke suksesser og utfordringer som Kina og Korea har opplevd. Kina og Korea, globale ledere innen eSports-industrien, har med suksess integrert eSports i deres turiststrategier, tiltrukket globale publikum og generert betydelige økonomiske fordeler. Ved å undersøke deres modeller nøye, har denne studien som mål å identifisere beste praksis, potensielle fallgruver og tilpasningskrav som kan informere Norges tilnærming. Avhandlingen består av omfattende vurderinger av den nåværende statusen for eSports i Norge, en utforskning av eSports-turismemodellene i Kina og Korea, og en foreslått ramme for hvordan Norge kunne utnytte eSports for turistvekst. Vi bruker kvalitative og kvantitative metoder, inkludert casestudier, intervjuer og dataanalyse, for å gi en nyansert forståelse av emnet. Funnene antyder at det, selv om det er unike utfordringer i den norske konteksten, også er lovende muligheter. Implementeringen av eSports i Norges turismeplan kan tiltrekke seg en yngre demografi av internasjonale turister, øke lokale økonomier og styrke Norges internasjonale bilde i den digitale tidsalderen. Ved å tilby innsikt i potensialet for eSports-turisme og foreslå strategiske anbefalinger for implementeringen, bidrar denne avhandlingen til diskursen om innovative turismestrategier og den bredere forståelsen av eSports' sosioøkonomiske påvirkninger.
dc.description.abstractThe emerging prominence of eSports represents an untapped opportunity in the tourism sector. This thesis, entitled "Levelling Up Norway's Tourism through eSports: Insights from China and Korea," seeks to investigate the potential of incorporating eSports into Norway's tourism plans by examining the successes and challenges experienced by China and Korea. China and Korea, global leaders in the eSports industry, have successfully integrated eSports into their tourism strategies, attracting global audiences and generating significant economic benefits. By closely examining their models, this study aims to identify best practices, potential pitfalls, and adaptation requirements that could inform Norway's approach. The thesis is composed of comprehensive reviews of the current status of eSports in Norway, an exploration of the eSports tourism models in China and Korea, and a proposed framework for how Norway could leverage eSports for tourism growth. We utilise qualitative and quantitative methods, including case studies, interviews, and data analysis, to provide a nuanced understanding of the subject matter. The findings suggest that while there are unique challenges in the Norwegian context, there are also promising opportunities. The implementation of eSports in Norway's tourism plan could attract a younger demographic of international tourists, boost local economies, and strengthen Norway's international image in the digital era. By offering insights into the potential of eSports tourism and proposing strategic recommendations for its implementation, this thesis contributes to the discourse on innovative tourism strategies and the broader understanding of eSports' socio-economic impacts.
dc.languageeng
dc.publisheruis
dc.titleLøfte Norges Turisme gjennom eSports: Innsikt fra Kina og Korea
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (SV-NHS) [545]
    Master- og bacheloroppgaver i International hotel and tourism leadership / serviceledelse

Show simple item record