Show simple item record

dc.contributor.advisorBjuland, Raymond.
dc.contributor.authorHansen, Kristin Reikerås.
dc.date.accessioned2023-09-08T15:51:14Z
dc.date.available2023-09-08T15:51:14Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.uis:inspera:146808115:37550882
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3088363
dc.description.abstractÅ være ute er en sentral del av barns liv og naturen er en arena læreplanen trekker som kilde til nytte, glede, helse og læring. I denne studien vil naturen bli brukt som arena for matematikkundervisning med en problemløsende tilnærming i det matematiske temaet måling. Studien vil se på de ulike målingsstrategiene som elevene brukte i uteskole og mulighetene som ligger i uterommet knyttet til måling der forskningsspørsmålene er: 1. Hvilke målingsstrategier kan identifiseres hos barn når de løser problemer i uteskole? 2. Hvordan kan et uteskoleopplegg med en problemløsende tilnærming åpne for elevenes muligheter for erfaringer av målingsbegrepet? Dette er en kvalitativ casestudie der en elevgruppe på fem elever på andre trinn blir observert i løpet av fire undervisningsøkter. Elevene bidrar med utfyllende data gjennom et gruppeintervju der de begrunner og forklarer deres strategier og valg i undervisningssituasjonen. Gjennom undervisningsøktene brukte elevene ulike strategier for å måle. De brukte sammenligning, ende-til-ende og relater og repetere, i tillegg brukte de gjetting og det var den som forekom flest ganger. Uterommet gav muligheter for at elevene fikk kroppslige erfaringer, erfaring med store høyder og lengder, fikk møte andre materialer enn det vi vanligvis finner inne i klasserommet og kunne ta i bruk andre måleenheter enn de standardiserte. Den problemløsende tilnærmingen bidro til at alle elever fikk mulighet til å delta. Resultatene i denne studien bidrar til kunnskap om uteskole som arena for undervisning der en problemløsende tilnærming i det matematiske temaet måling gav elevene rike muligheter og erfaring med måling.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleMåling i en problemløsende uteskole kontekst
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (HF-IGIS) [1080]
    Master- og bacheloroppgaver i Spesialpedagogikk / Migrasjoner og interkulturelle relasjoner / Matematikkdidaktikk

Show simple item record