Show simple item record

dc.contributor.advisorJørgensen, Finn Arne
dc.contributor.authorThorsen, Thomas
dc.date.accessioned2024-01-01T16:51:13Z
dc.date.available2024-01-01T16:51:13Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.uis:inspera:146752593:37241470
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3109197
dc.description.abstractDenne oppgaven forteller historien til Norges Automobil-Forbunds (NAF) veibok som har blitt utgitt i 31 utgaver mellom 1928 og i dag. Veiboken er en del av en lang tradisjon for reisehåndbøker i og utenfor Norge. Gjennom sine 31 utgaver har veiboken ikke bare blitt lest av svært mange nordmenn, men den har også vært med på å forme hvordan nordmenn ser på Norge. Dette skjedde som følge av at veiboken har vært en av landets mest leste bøker siden 1970-tallet. Oppgavens problemstilling er: Hvordan har NAFs veibok endret seg? For å besvare denne mest mulig har også oppgaven fire underproblemstillinger, som hver tar for seg elementer av veibokens historie. Disse er hvilke tradisjon veiboken er en del av og hvordan de utviklet seg bort fra tradisjonen og ble noe eget. Fra 1947 til 1961 ble veiboken utgitt i samarbeid med Kongelig Norsk Automobilklub (KNA), dermed blir det sett på hvordan dette samarbeidet påvirket veiboken, og til slutt hvordan veibokens ulike redaktører har formet den. Veiboken startet som en bok som skulle beskrive veiene i Norge, men endret seg raskt til å bli noe mer og noe eget. Den beveget seg bort fra tradisjonen den hadde vært en del av, men tok fortsatt med seg elementer den gjorde til sine egne. Veiboken har vært i stadig endring, påvirket av både landets materielle forutsetninger, men også menneskene som har stått bak.
dc.description.abstractThis thesis tells the story of the Norwegian Automobile Federation's (NAF) roadbook, which has been published in 31 editions between 1928 and today. The roadbook is part of a long tradition of travel handbooks in and outside of Norway. Through its 31 editions, the roadbook has not only been read by many Norwegians but has also helped shape how Norwegians perceive Norway. This occurred because the roadbook has been one of the country's most read books since the 1970s. The research question for this thesis is: How has NAF's roadbook evolved? To answer this question, the assignment also has four sub-questions, each addressing different aspects of the roadbook's history. These sub-questions explore the tradition the roadbook is part of and how it evolved away from that tradition to become something unique. From 1947 to 1961, the roadbook was published in collaboration with the Royal Norwegian Automobile Club (KNA), so the assignment examines how this collaboration influenced the roadbook. Lastly, it explores how the roadbook has been shaped by its various editors. The roadbook began as a book that described the roads in Norway but quickly transformed into something more and distinct. It moved away from the tradition it had been a part of but still incorporated elements that made it unique. The roadbook has constantly evolved, influenced by both the country's material conditions and the individuals behind it.
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titlePå tur med guiden i hanskerommet - En studie av NAFs veibok i 31 utgaver
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record