Show simple item record

dc.contributor.authorBjørnestad, Morten Michael
dc.date.accessioned2011-11-01T13:53:34Z
dc.date.available2011-11-01T13:53:34Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184145
dc.descriptionMaster's thesis in Health and social sciencesno_NO
dc.description.abstractTittel: Ungdommers opplevelser knyttet til avbrutt videregående opplæring. Hvordan opplevde de medvirkning og mestring i skolehverdagen? Videregående skole har i dag problemer med at elever ikke fullfører opplæringen de begynner på. Dette gjelder i hovedsak innen yrkesfag. Hensikten med studien var å få økt kunnskap om hvordan elever som har avbrutt videregående opplæring opplevde medvirkning og mestring i skolehverdagen. I denne studien intervjuet jeg fem elever mellom 16-20 år som sluttet i inneværende studieår på yrkesfaglig studieretning. Jeg benyttet meg av mestringsperspektivet som analytisk redskap i forståelsen om hvorfor elever slutter. Informantenes forklaring på mestring ble drøftet i hovedsak opp mot begrepene i Sence of Coherence (SOC) (Antonovsky, 2000); begripelighet, håndterbarhet og meningsfullhet. Men også Sommerchilds (1998) mestringens vilkår ble brukt. Jeg anvendte kvalitativ design i studie, der informasjonen som elevene ga ble tolket i tråd med hermeneutiske prinsipper Resultatene viser at elevene ikke er godt nok klar over hvilke ressurser og interesser de har, og at de har lite kunnskap om videregående opplæring. Viktige funn er at nærværsfaktor relasjonen til kontaktlærer er vesentlig for mange av informantene, men og venner er en viktig nærværsfaktor. I forskningsspørsmålet om hvordan elevene som slutter ønsker å bli møtt og fulgt opp tar jeg utgangspunkt i elevenes opplevde situasjon. De fleste informantene ga uttrykk for å bli sett som viktig for å få den forståelsen de manglet. Tett oppfølging, tilrettelegging og et samarbeid mellom kontaktlærer og andre involverte lærere for å ivareta god støtte i alle fag uttrykte informantene som viktig. Resultatene fra studien kan brukes i det forebyggende arbeidet for å forhindre avbrutt skolegang.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IH/2011;
dc.subjecthelse- og sosialfagno_NO
dc.subjectmestringno_NO
dc.subjectskolesluttereno_NO
dc.subjectvideregående skoleno_NO
dc.titleUngdommers opplevelser knyttet til avbrutt videregående opplæring. Hvordan opplevde de medvirkning og mestring i skolehverdagen?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record