Show simple item record

dc.contributor.authorMæle, Silje
dc.date.accessioned2009-03-04T15:10:55Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/185326
dc.descriptionMaster's thesis in Lesevitenskapen
dc.description.abstractI denne avhandlingen har jeg ønsket å ville se på hvordan to barnehager jobber med BOKTRAS- prosjektet gjennom to år, for å se om det er mulig å spore noen endringer som indikerer at dette prosjektet er med på å styrke lesekulturen i barnehagene. BOKTRAS handler om å bruke litteratur mer bevisst i språkstimuleringen i barnehagene. Dette legger til grunn teori som sier at et miljøet er en viktig faktor i språkutviklingen og dermed kan brukes aktivt i stimuleringen. Videre bygger de på teori om at bruk av litteratur er stimulerende for språket. Materialet jeg har lagt til grunn for dette arbeidet er hverdagsfortellinger, logger, de barnehageansatte skriver i tilknytning til arbeid med litteratur i det daglige. Jeg så på alle loggene to barnehager hadde skrevet gjennom to år. Det var ikke lagt noen føringer for disse loggene, det var derfor store variasjoner både i form og innhold. De to barnehagene hadde valgt to ulike måter å føre disse loggene på. Den ene hadde konstruert et loggskjema som de ansatte fylte ut i tilknytning til en lesestund, mens den andre barnehagen skrev loggene som fritekst. For å best mulig kunne analysere disse loggene og kunne se etter indikasjoner på endring, konstruerte jeg noen loggkategorier. Jeg delte dem først i to hovedkategorier: refleksjonslogg som ikke er knyttet til en spesiell lesestund, og leselogg. Leseloggene ble videre kategorisert etter om det var de voksne eller barna som valgte bok, om det var en tilfeldig eller utvalgt lesegruppe, var det notert en samtale knyttet til lesestunden og brukte de litteraturen til å arbeide med et spesielt tema. I analysen av loggene så jeg hovedsakelig på forekomsten av de ulike kategoriene for å se om jeg kunne finne indikasjoner på endring hos de voksne over de to årene. Jeg så både på kvantitative og kvalitative endringer. De kvalitative endringene ble lagt til grunn for konklusjonen fordi jeg mente dette var det beste grunnlaget for å kunne svare på problemstillingen min. Selv om materialet er for lite og går over et for kort tidsrom til å kunne si med sikkerhet at det å være en BOKTRAS- barnehage har ført til endring hos de voksne og styrket lesekulturen i barnehagen, vil jeg likevel si at de endringene som er å finne i analysen av loggmateriale indikerer at dette er tilfelle.en
dc.format.extent1419504 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HF-IKS/2008en
dc.subjectBOKTRASen
dc.subjectspråkutviklingen
dc.subjectspråkstimuleringen
dc.subjectloggen
dc.subjectlesevitenskap
dc.titleSynes BOKTRAS å bidra positivt til å styrke lesekulturen i barnehagene? : BOKTRAS gjennom to år i to barnehager sett gjennom de ansattes øyneen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Literary disciplines: 040::Nordic literature: 042en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record