Now showing items 12-12 of 12

    • Vilkår for barns medvirkning i fellesskap i barnehagen 

      Ree, Marianne (PhD thesis UiS;, Doctoral thesis, 2020-10)
      Forskning (Emilson & Johanson, 2017) viser at barns medvirkning i barnehagen ofte har et fokus på enkelt barns medvirkning, mer enn mot medvirkning som et spørsmål for fellesskapet. Formålet med denne avhandlingen er å få ...