• Vurdering i kroppsøving- fra et elevperspektiv 

      Aasheim, Oda (Masteroppgave/UIS-HF-IGIS/2019;, Master thesis, 2019-06)
      Denne masteroppgaven er skrevet innenfor seksjonen utdanningsvitenskap profil idrett, ved Universitetet i Stavanger (UIS). Kroppsøvingsfaglig forskningslitteratur viser seg å være mangelfull i Norge. Spesielt gjelder ...