• Innenfor og innenfra - elevperspektiver fra utvidet praksis 

      Alsvik, Elisabeth (Masteroppgave/UIS-HF-IGIS/2014;, Master thesis, 2014-05)
      Tema for masteravhandlingen er elever i Utvidet praksis syn på seg selv gjennom deltagelse og læring i grunnskolen og i videregående skole. Opplevelser av å være ekskludert fra fellesskapet påvirker hvordan elevene ser på ...