Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNygaard, Anne
dc.date.accessioned2008-08-05T08:55:42Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/185538
dc.descriptionMaster's thesis in Special educationen
dc.description.abstractTemaet for studien er kollegalæring i barnehagen. Formålet er å se hvordan førskolelærere opplever og beskriver kollegagrupper som læringsarena i et prosjekt om å utvikle håndbok i gruppeledelse. Jeg tar utgangspunkt i en modell om læring i grupper (Farr, Sin & Tesluk, 2003) og fokuserer på inputfaktorer, prosessfaktorer og outputfaktorer. Mine inputfaktorer er motivasjon for arbeidet, mine prosessfaktorer er metodikken som brukes og klimaet i gruppa og mine outputfaktorer er opplevd læringsutbytte. Det ble brukt kvalitativ metode basert på semistrukturert intervju, der seks førskolelærere fra tre barnehager ble intervjuet. Oppsummering av resultatene viser at alle deltakerne jeg intervjuet var motivert for arbeidet i prosjektet ettersom de opplevde prosjektet som relevant for deres arbeidshverdag. Styrers medvirkning til prosjektets tilrettelegging var med å fremme deltakernes motivasjon. Metodikken fremmet læring ved å regulere dialogen slik at alle sine meninger ble hørt og alle måtte lytte til det de andre hadde å si, og klima opplevdes som trygt nok til å eksponere det en hadde på hjertet. Informantene rapporterte først og fremst økt bevissthet og økt felles forståelse som læringsutbytte. Det var færre som hadde begynt å se endret atferd som et resultat av gruppesamlingene.en
dc.format.extent324575 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HF-IAS/2008en
dc.subjectkollegalæringen
dc.subjectpraksisteorien
dc.subjectrefleksjonen
dc.subjectutviklingsarbeiden
dc.subjectspesialpedagogikk
dc.titleKollegalæring i barnehagen. Erfaringer fra et prosjekt om gruppeledelse.en
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Studentoppgaver (HF-IGIS) [828]
    Master- og bacheloroppgaver i Spesialpedagogikk / Migrasjoner og interkulturelle relasjoner / Matematikkdidaktikk

Vis enkel innførsel