Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMosvold, Kristine Agnes Kråkenes
dc.date.accessioned2009-08-28T09:28:17Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/185565
dc.descriptionMaster's thesis in Special educationen
dc.description.abstractI denne studien ble det laget et lesekurs som bygget på et treningsopplegg som tok utgangspunkt i at vansker med hurtig benevnelse var en av hovedårsakene til lesevansker. Målet med denne studien var å se hvorvidt lesekurset bidro til endring i en elevs leseferdighet. I den forbindelse undersøkte jeg hvorvidt lesekurset bidro endring i forhold til lesing av ord med samme utfordring som eleven hadde jobbet med i lesekurset, til ord eleven ikke hadde jobbet med i lesekurset og endringer i forhold til fonemiske ferdigheter. På bakgrunn av dette ønsket jeg å vurdere hvilken betydning organiseringen av lesekurset hadde for resultatene. Undersøkelsen tok i bruk både en kvantitativ og kvalitativ tilnærming. Forskningsdesignet singel-subject research, som er et kvantitativt design, ble brukt for å studere hvorvidt lesekurset hadde bidratt til endring i elevens leseferdighet. Det ble tatt pre-tester for å fremstille elevens basislinje og posttester for å vise eventuelle læringseffekter av lesekurset. Resultatene fra testingene ble brukt i en kvalitativ drøfting. Studien var en casestudie hvor lesekurset var caset. Gjennom dette ønsket jeg både å belyse og evaluere lesekurset. Observasjon ble også brukt som metode. Datamaterialene som ble samlet inn gjennom observasjon skulle gi en større forståelse av resultatene fra testene ved å belyse i hvilke situasjoner i lesekurset som bidro til mestringsopplevelser, manglende mestringsopplevleser, arbeidsinnsats og manglende arbeidsinnsats. Resultatene fra testene viste at lesekurset hadde en begrenset effekt, men det hadde bidratt til at eleven leste ord med lik utfordring som kjerneordene mer korrekt. Videre viste resultatene fra observasjonen at lesekurset i de fleste situasjoner ga eleven mestringsopplevelse og arbeidslyst. Funnene kan tyde på at det for denne eleven var hensiktsmessig å jobbe med kjerneord og dette styrket elevens lesing av tilsvarende ord med lik utfordring.en
dc.format.extent5987063 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HF-IAS/2009en
dc.subjectspesialpedagogikken
dc.subjectdysleksien
dc.subjectdobbeldefekt dysleksien
dc.subjecthurtig benevnelseen
dc.subjectlesekursen
dc.subjectintervensjonen
dc.titleEn studie av et lesekurs som baserer seg på hypotesen om at vansker med hurtig benevnelse er en av hovedårsakene til dysleksien
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Studentoppgaver (HF-IGIS) [828]
    Master- og bacheloroppgaver i Spesialpedagogikk / Migrasjoner og interkulturelle relasjoner / Matematikkdidaktikk

Vis enkel innførsel