Show simple item record

dc.contributor.authorØxnevad, Camilla Idsøe
dc.date.accessioned2009-08-27T08:51:56Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/185583
dc.descriptionMaster's thesis in Special educationen
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en kvalitativ studie som er gjennomført våren 2009 i Stavanger og Sandnes. Oppgaven setter fokus på relasjonsbygging og viktigheten av gode relasjoner i skolen. I utgangspunktet har hovedfokuset vært lærer-elev relasjonen, men fordi denne relasjonen finnes i et system er også relasjoner mellom elever, mellom lærere og mellom lærer og administrasjon med. Det teorietiske utgangspunktet er aggresjon, relasjoner, autoritativ klasseledelse, mestring og attribusjon. Med denne teorien som utgangspunkt har jeg prøvd å svare på problemstillingen min; Hvordan forklarer og begrunner kontaktlærere relasjonsbygging overfor reaktive aggressive elever · når eleven ikke er aggressiv? · når aggresjonen bygger seg opp? · når eleven viser aggresjon? · etter episoden? Jeg valgte å intervjue fem kontaktlærere med en elev i klassen sin som hadde en reaktiv aggressiv atferd. Reaktiv aggresjon vil si aggresjon som vanligvis er et resultat av frustrasjon. I skolen kan elever med denne aggresjonstypen gjerne gjenkjennes som elevene som eksploderer og som kan virke uberegnelige(Aronson, 2004; E. Roland, 2007). I intervjuene snakket vi om hvordan de tenkte om og jobbet med relasjonsbygging. Jeg stilte spørsmål om deres tanker rundt eleven med reaktiv aggressiv atferd, relasjoner mellom eleven og læreren og deres opplevelse av å arbeide med eleven. Jeg har prøvd å se hvordan læreren ser eleven og seg selv i dyade og system. De fem kontaktlærerne i oppgaven er anonymisert ved å bruke nummerering; Lærer 1, lærer 2 … lærer 5. Andre navn som er skrevet i oppgaven er fiktive og er brukt for å kunne sitere direkte. Resultatene som jeg fikk var på mange måter interessante og viser forskjeller og likheter mellom lærere og hvordan de arbeider med reaktiv aggresjon. Mitt hovedfunn ligger hos lærerens attribusjon i arbeidet med reaktivt aggressive elever. Det er meget interessant å se at ytre faktorer i stor grad forklarer krigssituasjoner, mens fredstid forklares mer av indre faktorer. Jeg har i tillegg tatt med sekundære funn som jeg synes er interessante og som viser lærerens refleksjon omkring det å arbeide med en elev med reaktiv aggressiv atferd.en
dc.format.extent331198 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HF-IAS/2009en
dc.subjectspesialpedagogikken
dc.subjectrelasjoneren
dc.subjectattribusjonen
dc.subjectaggresjonen
dc.subjectautoritativen
dc.titleKontaktlæreres relasjonsbygging til reaktivt aggressive elever : deres forklaring og begrunnelseen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Master's theses (HF-IGIS) [473]
    Masteroppgaver i Spesialpedagogikk / Masteroppgaver i Migration and intercultural relations/Masteroppgaver i Matematikkdidaktikk

Show simple item record