Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTrengereid, Siw Klemetsen
dc.date.accessioned2011-08-09T13:15:50Z
dc.date.available2011-08-09T13:15:50Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/185675
dc.descriptionMaster's thesis in Special educationen_US
dc.description.abstractFormålet med denne studien er å få kunnskap om elevenes opplevelse av undervisning av akademisk vokabular i teorifagene på skolen, for å få bedre forståelse og innsikt til å forbedre undervisning og opplæring. Prosjektets hovedproblemstilling er som følger: Hvordan opplever minoritetsspråklige elever undervisningen av akademisk vokabular i naturfag? For å utdype og presisere problemstillingen har jeg utformet to forskningsspørsmål: - Hvordan opplever elevene det akademiske vokabularet formidlet fra læreren, medelever og læremidler (reseptivt vokabular) i naturfag? - Hvordan opplever eleven å bruke det akademiske vokabularet (ekspressivt vokabular) i undervisningen i naturfag? I denne studien er det brukt kvalitativ, fenomenologisk metode for å belyse hvordan et gitt fenomen oppleves. I denne studien dreier det seg om hvordan minoritetsspråklige elever opplever undervisningen av akademisk vokabular i naturfag. Datamaterialet bygger på samtaler med tre minoritetsspråklige elever på 5.trinn. I forkant av samtalene ble det også gjort filmopptak og observasjon av en naturfagstime i klassen disse elevene går i. Resultatene viser at elevene har behov for begrepsavklaringer både av faglige begreper, men også andre begreper som er relatert til teorifaget. Elevene opplever å få dette på best måte gjennom både visuell og kontekstuell støtte i undervisningen gjennom muntlig og skriftlige forklaringer, bildestøtte fra læreboka og på andre måter. De minoritetsspråklige elevene opplever at det er vanskelig å spørre om hva ord betyr, fordi de er redde for å bli mobbet av sine medelever. Dette fordi de er redde for å bli mobbet av sine medelever. Elevene uttrykker at bruk av morsmålet som hjelpemiddel i undervisningen hadde vært til stor hjelp.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HF-IAS/2011;
dc.subjectminoritetsspråklige eleveren_US
dc.subjectakademisk vokabularen_US
dc.subjectfenomenologisk metodeen_US
dc.subjectlæremidler for minoritetsspråklige eleveren_US
dc.subjectspesialpedagogikken_US
dc.titleHvordan minoritetsspråklige elever opplever undervisning av akademisk vokabularen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en_US
dc.source.pagenumber84 p.en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Studentoppgaver (HF-IGIS) [828]
    Master- og bacheloroppgaver i Spesialpedagogikk / Migrasjoner og interkulturelle relasjoner / Matematikkdidaktikk

Vis enkel innførsel