Show simple item record

dc.contributor.authorGourvennec, Aslaug Fodstad
dc.date.accessioned2016-08-11T08:47:59Z
dc.date.available2016-08-11T08:47:59Z
dc.date.issued2016-06
dc.identifier.citationGourvennec, A. (2016) Litteraturfaglig praksis: Avgangselevers retrospektive blikk på arbeid med litterære tekster i videregående skole. The Nordic Journal of Literacy Research, vol. 2nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2398745
dc.descriptionThis is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially, provided the original work is properly cited and states its license. http://dx.doi.org/10.17585/njlr.v2.271. The original publication ca be found here: http://dx.doi.org/10.17585/njlr.v2.271.nb_NO
dc.description.abstractI en tid der den norske skolens oppdrag og rolle for fremtiden er oppe til diskusjon og revidering (NOU 2015:8), trer den kontinuerlige forhandlingen mellom fagenes tradisjon og nye strømninger tydelig frem. Denne artikkelen søker å bidra med kunnskap om sentrale aspekt i norskfagets litteraturarbeid ved å studere hvordan avgangselever i videregående skole fremstiller det som faglig praksis. I to retrospektive gruppeintervju rekontekstualiserer elever den litteraturfaglige praksisen de har møtt i skolen og sin egen litteraturfaglige utvikling innen praksisens rammer. Artikkelen søker å besvare hvordan elevene beskriver praksisens deltakere, handlinger og ressurser, samt hvilke faglige kjerneverdier som strukturerer elevenes bilder av praksis. Studien viser at elevene peker på en spenning mellom rammer i undervisningen som leder i retning av og bort fra en form for faglig kjerne, og at de forholder seg ulikt til denne spenningen. På tross av ulike preferanser og forholdningssett, peker elevene sammen mot kombinasjonen av arbeid med utfordrende tekster over tid og med ulike arbeidsformer som situasjoner kjennetegnet av dybdeforståelse, tolkningsmangfold, kritisk tenkning og deltakelse - situasjoner som er i tråd med bildene elevene tegner av en faglig kjerne. Artikkelen argumenterer for viktigheten av å forstå elevene som deltakere i det litteraturfaglige praksisfellesskapet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherCappelen Damm Akademisknb_NO
dc.rightsNavngivelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/*
dc.subjectnorskfagetnb_NO
dc.subjectliterary literacynb_NO
dc.subjectlitterær faglighetnb_NO
dc.subjectfagspesifikk literacynb_NO
dc.subjectlitteraturfaglig utviklingnb_NO
dc.subjectlitteraturdidaktikknb_NO
dc.subjectliteracynb_NO
dc.titleLitteraturfaglig praksis: Avgangselevers retrospektive blikk på arbeid med litterære tekster i videregående skolenb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.rights.holder©2016 Aslaug Fodstad Gourvennec.nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Literary disciplines: 040nb_NO
dc.source.volume2nb_NO
dc.source.journalThe Nordic Journal of Literacy Researchnb_NO
dc.identifier.doi10.17585/njlr.v2.271


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 3.0 Norge