Show simple item record

dc.contributor.advisorJager, Benedikt
dc.contributor.authorAndersen, Malin Asker
dc.coverage.spatialStavanger, Norwaynb_NO
dc.date.accessioned2016-08-23T07:35:31Z
dc.date.available2016-08-23T07:35:31Z
dc.date.issued2016-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2400884
dc.descriptionMaster's thesis in Literacy studiesnb_NO
dc.description.abstractTematikken for denne oppgaven er adaptasjon og resepsjon av lydbøker. Jeg har vært interessert i adaptasjon- og produksjonsprosessen, hvilke grep som blir tatt, og hvilke virkemidler som blir brukt, i tilpasningen til et nytt medium. Og hvordan dette påvirker mottakerens resepsjon av teksten. Denne oppgaven ser på både de adaptive og reseptive aspektene, da disse sidene står i et gjensidig påvirkningsforhold. Adaptasjon påvirker lytterens resepsjon, og kunnskap om lytterens resepsjon, påvirker de valgene som tas under adaptasjonsprosessen. Problemstillingen jeg har valgt lyder Hvordan blir tekstens særegenhet overført fra det skriftlige til det lydlige mediet? Denne problemstillingen har to sider: det som skjer i prosessen fra skrift til lyd, og hvordan denne prosessen påvirker resepsjonen. Derfor har jeg valgt å utdype problemstillingen med to mer spesifikke spørsmål: 1. Hvilke regigrep blir tatt under adaptasjon og produksjon av en lydbok.? 2. Hvordan kommer grepene til syne i lydboken, og på hvilken måte kan dette påvirke resepsjonen? Det var i hovedsak tre aspekter av adaptasjon- og produksjonsprosessen jeg fant mest interessante: det er valg av verk, valg av innleser og valg av stil og virkemidler. Da det ikke er skrevet noe om dette tidligere, valgte jeg å gå til de tre største produsentene av lydbøker i Norge, Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB), Lydbokforlaget og Cappelen Damm, for å finne informasjon. For å svare på det andre spørsmålet mitt: Hvordan kommer grepene til syne i lydboken, og på hvilken måte kan dette påvirke resepsjonen? Valgte jeg å analysere og tolke den trykte versjonen og lydbokversjonen av to tekster. Den første teksten jeg så på var Bukkene Bruse på badeland av Bjørn F. Rørvik, med illustrasjoner av Gry Moursund. Lydboken er lest av Ingrid Gjessing Linhave. Den andre teksten jeg valgte å analysere er selvbiografien yes please, av Amy Poehler, fra 2014, lest av forfatteren selv. Resultatet av analysen viser, blant annet, at tolkningsmulighetene i lydbokversjonene ikke nødvendigvis begrenses, i forhold til den trykte versjonen av teksten. Men at tolkningen i noen tilfeller kan gi et annet resultat, og at enkelte aspekter ved den ene versjonen, ikke legges like stor vekt på i den andre.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HF-IKS/2016;
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.subjectlesevitenskapnb_NO
dc.subjectresepsjonnb_NO
dc.subjectlydboknb_NO
dc.subjectutdanningsvitenskapnb_NO
dc.subjectadaptasjonnb_NO
dc.subjectproduksjon av lydboknb_NO
dc.title"Welcome nonreader" - adaptasjon og resepsjon av lydbøkernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.rights.holderMalin Asker Andersennb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Literary disciplines: 040::General literary science: 041nb_NO
dc.source.pagenumber142nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge