• Introduction to Supersymmetry 

   Åm, Onar (Masteroppgave/UIS-TN-IMF/2020;, Master thesis, 2020-06)
   This thesis covers the mathematical foundations of supersymmetry, and looks at the simplest non-trivial example of supersymmetry in physics, the Wess-Zumino model. On the way we will also explicitly calculate the Poincar´e ...
  • En lærers undervisningsarbeid knyttet til elevers arbeid med kontekstbaserte matematikkoppgaver gjennom dialogbasert undervisning på 6.trinn. 

   Skjørestad, Marita (Masteroppgave/UIS-HF-IGIS/2020;, Master thesis, 2020-06-12)
   Dialogbasert undervisning har fått en større plass i forskningen på matematikkundervisning de siste årene, noe som også har påvirket utformingen av den nye læreplanen som iverksettes høsten 2020. I dialogbasert undervisning ...
  • Stochastic Epidemic Models on Complex Network 

   Osei, Francis (Masteroppgave/UIS-HF-IMF/2019;, Master thesis, 2020-06-14)
   The spread of a virus or the outbreak of an epidemic are natural examples of stochastic processes. Classical mathematical descriptions of such phenomenon include various branching processes such as the SIR (Susceptible-I ...
  • Involutions of Quadrics 

   Kukalaj, Endrit (Masteroppgave/UIS-TN-IMF/2020;, Master thesis, 2020-07-09)
   In the introductory chapter, we will explain briefly what all this work is about. First is worthy to mention that the most included area is algebraic geometry, which of course is a combination of algebra and linear algebra. ...
  • X-ray Studies on partially decomposed γ- Mg(BH4)2 

   Dahal, Rashmi (Masteroppgave/UIS-TN-IMF/2020;, Master thesis, 2020-07-15)
   Hydrogen is the energy that fuels the sun and the stars. Having the potential to be zero-carbon during production, when produced by renewable resources, it is an attractive carrier of the pollution-free renewable energy. ...
  • Gravitasjons «slingshot» - når en rett bane ikke er det mest naturlige valg. 

   Sandtorv, Marius Hamre (Bachelor thesis, 2021)
   I denne artikkelen har jeg vist at de empiriske resultatene til Johannes Kepler, beskrivende modeller av vårt solsystem basert på observasjoner gjort av Tycho Brahe, kan utledes fra Newtons bevegelsessetniger. Disse ...
  • Kortspillet SET og dets underliggende matematikk 

   Holm, Morten. (Bachelor thesis, 2021)
   SET er et høyt priset kortspill hvor hvert kort har objekter med forskjellig fyll, farge og fasong. Målet med spillet er å finne SET som består av tre kort hver som følger en bestemt regel for hvordan de kan slås sammen ...
  • En introdukjsion til kodeteori og AG koder 

   Hetland, Ansgar Lund (Master thesis, 2021)
   Hensikten med denne masteroppgaven er å gi en generell innføring til kodingsteori og feilrettingskoder. Oppgaven benytter seg av boka CODING THEORY et første kurs av Henk C.A. van Tilborg for å beskrive og vise hvordan ...
  • Generaliseringer av Brianchon og Pascal sine teoremer om kjeglesnitt 

   Gjerde, Fredrik Myhre (Master thesis, 2021)
   George Salmon sin artikkel blir analysert og redegjort for stegvis i kapittel 3 ved at vi tar for oss avsnitt for avsnitt. I det projektive planet får vi et oppsett med tre kjeglesnitt, alle med dobbel kontakt til et gitt ...
  • «Open Middle Math» og dets bidrag til undervisning i matematikk 

   Mølstre, Monica Emilie (Master thesis, 2021)
   I denne masteroppgaven er det foretatt innhenting av datamateriale gjennom elevers oppgaveløsning i rammeverket «Open Middle Math». Målet ved observasjon og utprøving av oppgavetypen har vært å se om det kan være et godt ...
  • Differensielle former, kohomologi og topologisk feltteori 

   Larsen, Silje Kristin (Master thesis, 2021)
   I denne oppgaven vil du bli introdusert for geometriske objekter som eksisterer i høyere dimensjoner. Vi skal utvikle differensielle former som er et verktøy uavhenging av koordinater. Vi skal videre se på topologiske ...
  • Towards Bayesian Estimation of Compartmental Models for COVID-19 

   Bharat Ghimire (Master thesis, 2021)
   This thesis explores concept of compartmental modelling of infectious disease particularly like COVID-19. The world is still under siege by COVID-19. I have discussed two such fundamental mathematical models SIR and SEIR ...
  • PHYSICAL PROPERTIES OF THE 1D MAGNET β- VOSO4 

   Agu Chidozie (Master thesis, 2021)
   In this work the β phase of Vanadiumoxosulphate (VI) (β −V OSO4) crystal was used to study the physical properties of low dimensional magnetism in spin ½ chains. Structural analysis from X-ray diffraction and neutron ...
  • Introduction to graph theory: Classroom potential of core concepts 

   Finnestad, Hanne (Bachelor thesis, 2021)
   This thesis is an introduction to graph theory with its core concepts and formulas, including a look at the mostly untapped classroom potential of this field of mathematics. Included are in-depth explanations and proofs ...
  • Algebraens fundamentalteorem 

   Østebø, Marlene Seljeskog (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven tar utgangspunkt i Algebraens fundamentalteorem og polynomlikningens historie. Algebraens fundamentalteorem sier at hver polynomlikning av grad n med komplekse koeffisienter har minst én kompleks ...
  • Algebraens fundamentalteorem 

   Strømme, Mads Herje (Bachelor thesis, 2021)
  • Hvordan avsløre løgn med statistikk? 

   Kaltveit, Ine Sæbø (Bachelor thesis, 2021)
   Hensikten med denne oppgaven er å beskrive vanlige feilkilder/fallgruver i sannsynlighetsregning og statistikk. De ulike feilkildene er beskrevet både skriftlig og matematisk. Oppgaven inneholder forklaringer på hvordan ...
  • The Fourier transform and its applications to partial differential equations. 

   Wigestrand, Mikkel (Master thesis, 2021)
   In this master’s thesis I will introduce a way to solve partial differential equations and boundary value problems by transforming signals from a time domain to a frequency domain, and back. This algorithm is ...
  • Feilkorrigering av koder og Reed-Muller koder 

   Osmundsen, Celina Santos Osmundsen (Master thesis, 2021)
   I denne oppgaven vil se gå gjennom det grunnleggende for kode teori. Med å introdusere grunnleggende konsepter skal vi se på de ulike typer feilkorrigerene koder. Vi skal se på blokk-koder og lineære koder. Ulike koder har ...
  • Quantum chromodynamics and particle energy-loss in heavy-ion collisions due to medium interactions. 

   Kjærnsmo, Amanda Lavinia (Master thesis, 2021)
   This study is following a simple model for predicting particle energy-loss due to medium interactions. Observables from heavy-ion collisions suggests the formation of a highly dense medium called quark-gluon plasma (QGP). ...