• Effektiv lederadferd i implementeringen av endringsprosjekter – en casestudie i SpareBank 1 SR-Bank 

   Thise Jacobsen, Gaute (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-05)
   Banknæringen står ovenfor store endringer. Endret kundeadferd og tilgjengelig teknologi gir muligheter til mer effektiv drift og nye former for distribusjon. Regulatoriske endringer gjør at konkurrentbildet endres og at ...
  • Er kommunale IT-virksomheter robuste nok til å møte fremtiden? 

   Otnes, Tommy Andre (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-05-29)
   Målet med denne studien er å bidra med ny kunnskap knyttet til hvor robuste de kommunale IT-virksomhetene er til å møte fremtiden. Alle organisasjoner har et implisitt ønske om å overleve, og eksistere lenge (Karlsen, 2016, ...
  • Motiver og effektivitet i norsk petroleumsbistand 

   Hope, Bengt (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-07-25)
   I denne avhandlingen har jeg studert de mulige effektene den norske petroleumsbistanden gjennom Norad sitt program «Olje for Utvikling» (OfU) har på bekjempelse av fattigdom. Videre ønsker jeg å se på sammenhenger mellom ...