Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorByrkjedal-Sørby, Liv Jorunn
dc.contributor.authorTorgersen, Tone Kirsti
dc.date.accessioned2019-10-18T18:52:08Z
dc.date.available2019-10-18T18:52:08Z
dc.date.issued2019-06-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2623287
dc.descriptionMaster's thesis in Special educationnb_NO
dc.description.abstractMålet med studien var å få en bedre innsikt og forståelse for hvordan det arbeides i barnehager for å hindre at enkelte barn avvises av jevnaldrende. Problemstillingen for studien er: Barnehagens arbeid for å motvirke at barn som viser en reaktiv aggressiv atferd avvises av jevnaldrende. Studiens teoretiske fundament bygger på aggresjonsteori fra blant annet kjente forskere som Berkowitz (1993), Tremblay (2010) og Dodge og Crick (1994) sin SIP-modell. Fokuset ble rettet mot hvordan barnehagen gjennom kunnskap og kompetanse innenfor barns tilknytning og emosjonelle- og sosiale utvikling kan arbeide med individet. Deretter ble fokuset flyttet over på systemrettede tiltak som arbeid med voksenrollen, barnehagens intersubjektivitet og foreldresamarbeid. Det ble brukt en kvalitativ forskningsmetode. Data ble innsamlet gjennom semistrukturert intervju med fem informanter fra to ulike barnehager. De ble valgt ut gjennom et tilgjengelighetsutvalg og disse hadde lang erfaring fra arbeid i barnehage. Funnene fra studien viste at arbeid med kompetansehevingsprogrammet Være sammen i barnehagen påvirket barnehagelærernes kunnskap og kompetanse noe som hadde betydning for de voksnes forståelse og håndtering av barn som viste en reaktiv aggressiv atferd. Alle informantene arbeidet med prinsippene til den autoritative voksenstilen, som også er en del av Være sammen, og viste at de er bevisst balansen mellom å bygge relasjoner og sette grenser overfor barna. Intersubjektiviteten i de ulike barnehagene var stor innenfor fokusområdene til barnehagen. Videre viste funnene at barnehagene arbeidet for å styrke relasjonene mellom barna for hindre at noe barn stod utenfor, gjennom lek og aktivitet i smågrupper og fokus på barns positive sider. Samtlige informanter la stor vekt på et godt foreldresamarbeid for å styrke barnas utvikling og læring. Studien min viste at barnehagens arbeid med kompetanseheving styrker de ansattes felles forståelse innenfor fokusområdet til barnehagen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HF-IGIS/2019;
dc.subjectspesialpedagogikknb_NO
dc.subjectaggresjonnb_NO
dc.subjectreaktiv aggresjonnb_NO
dc.subjectSIP-modellennb_NO
dc.subjecttilknytningnb_NO
dc.subjectemosjonell kompetansenb_NO
dc.subjectsosial kompetansenb_NO
dc.subjectvoksenrollennb_NO
dc.subjectintersubjektivitetnb_NO
dc.subjectforeldresamarbeidnb_NO
dc.titleBarnehagens arbeid for å motvirke at barn som viser en reaktiv aggressiv atferd avvises av jevnaldrendenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282nb_NO
dc.source.pagenumber94nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Master's theses (HF-IGIS) [473]
    Masteroppgaver i Spesialpedagogikk / Masteroppgaver i Migration and intercultural relations/Masteroppgaver i Matematikkdidaktikk

Vis enkel innførsel