Show simple item record

dc.contributor.advisorØverland, Klara
dc.contributor.authorTorsen, Gry Tonje
dc.date.accessioned2019-10-18T19:00:01Z
dc.date.available2019-10-18T19:00:01Z
dc.date.issued2019-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2623288
dc.descriptionMaster's thesis in Special educationnb_NO
dc.description.abstractProblemstillinga for oppgåva var: Kva tankar og refleksjonar gjer lærarar og rektorar seg om betydninga av foreldre for barnet si involvering i mobbing, og korleis arbeidar dei for å involvere foreldre i kampen mot mobbing? Formålet var å undersøke fenomena for å oppnå kunnskap og innsikt. Ønsket var at det skulle resultere i tiltak informantane anser som gode i arbeidet med å involvere foreldre i kampen mot mobbing, og som bør få større fokus i framtidig praksis. Studien er fenomenologisk og hermeneutisk i sin tilnærming, og bygger på kvalitative semistrukturerte forskingsintervju med lærarar og rektorar frå barneskular med låge mobbetal. Resultatet viser at informantane ser på foreldre som viktige for barnet si involvering i mobbing. Informantane påpeiker derfor at det er nødvendig og avgjerande å involvere foreldre som ein ressurs for å styrke skulen sitt mobbeførebyggande arbeid. I arbeidet med å involvere foreldre trakk informantane fram viktigheita av ein positiv skulekultur og ei skuleleiing som ønsker å involvere foreldre, samt viktigheita av god relasjons- og kommunikasjonskompetanse. Informantane påpeiker at dette bør ligge som grunnlag for alt arbeid lærarar og rektorar gjer med å involvere foreldre i kampen mot mobbing. Informantane viser til fleire strategiar dei nyttar i sitt arbeid. Dei vektlegg viktigheita av å legge til rette for kunnskapsutvikling, engasjement og motivasjon samt eit felles grunnlag. Kommunikasjon om skulen sitt arbeid samt viktigheita av enkel kontakt blir også påpeikt. Vidare vektlegg informantane å legge til rette for ein samtalande heim, sikre foreldre reell medverknad, samt bruk av ekstern ressurs som støtte.  nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HF-IGIS/2019;
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectspesialpedagogikknb_NO
dc.subjectmobbingnb_NO
dc.subjectinvolvering av foreldrenb_NO
dc.subjectforeldrenb_NO
dc.subjectskule-heim-samarbeidnb_NO
dc.subjectbioøkologisk perspektivnb_NO
dc.subjectførebyggingnb_NO
dc.subjectutdanningsvitenskapnb_NO
dc.titleInvolvering av foreldre i kampen mot mobbing: Ein kvalitativ studie av lærarar og rektorar sine tankar og erfaringar med å involvere foreldre i kampen mot mobbing.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282nb_NO
dc.source.pagenumber117nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Master's theses (HF-IGIS) [538]
    Masteroppgaver i Spesialpedagogikk / Masteroppgaver i Migration and intercultural relations/Masteroppgaver i Matematikkdidaktikk

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal