Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFauskanger, Janne
dc.contributor.authorPedersen, Rakel
dc.date.accessioned2020-09-04T11:35:43Z
dc.date.available2020-09-04T11:35:43Z
dc.date.issued2020-06
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2676433
dc.descriptionMaster's thesis in Didactics of mathematics for primary school.en_US
dc.description.abstractForskning på samtaler i matematikkundervisning er et forskningsområde i vekst. Å engasjere elevene i samtaler i klasserommet viser seg å gi gode muligheter for læring (Chapin, O’Connor, & Anderson, 2009; Strandberg & Manger, 2008). Likevel viser det seg at IRE-strukturen dominerer i norske klasserom (Gage, 2009; Klette, Universitetet i Oslo, & Pedagogisk Forskningsinstitutt, 2003). Denne masteravhandlingen har undersøkt hvordan en lærer ønsker å gå bort fra den tradisjonelle IRE-strukturen, benytter samtaletrekk for å invitere elevene inn i den matematiske samtalen, og hvordan læreren følger disse opp. Målet med masteroppgaven har vært å undersøke hvordan gode verktøy kan hjelpe lærere å lede matematiske samtaler. I en kvalitativ tilnærming er det over en periode på to uker tatt video- og lydopptak av matematikkundervisningen til en lærer på 6. trinn. Sju av øktene ble inkludert i datamaterialet, da en analyse av alle undervisningstimene ville tatt for lang tid. Store deler av undervisningen består av samtaler mellom lærer og elever, eller gruppearbeid. I denne oppgaven er det de matematiske helklassesamtalene som studeres, dermed ble ikke gruppearbeidene analysert. I analyseprosessen ble det gjort flere interessante funn. Lærerens bruk av samtaletrekk ble identifisert, hvor det viser seg at læreren benytter seg av alle, men i varierende grad. Dette resulterte i en oversikt over hvor mange ganger samtaletrekkene ble benyttet i løpet av sju undervisningstimer. Lærerens oppfølging av samtaletrekkene ble også analysert. Oppfølgingen ble videre delt i to kategorier, da det viste seg at læreren hadde to ulike mønster for å følge opp samtaletrekkene. Disse tendensene ble knyttet til «målrettet samtale» og «åpen strategiløsning». I diskusjonsdelen pekes det på hvordan bruk av samtaletrekkene kan invitere elevene inn i den matematiske samtalen. Resultatene i studien kan bidra til å belyse hvordan bruk av samtaletrekk kan hjelpe lærere å lede gode, matematiske samtaler.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HF-IGIS/2020;
dc.subjectkommunikasjonen_US
dc.subjectutdanningsvitenskapen_US
dc.subjectmatematisk samtaleen_US
dc.subjecttalk movesen_US
dc.subjectmålrettet samtaleen_US
dc.subjectåpen strategidelingen_US
dc.subjectmatematikkdidaktikken_US
dc.subjectmatematikkundervisningen_US
dc.titleDet komplekse arbeidet med å lede matematiske samtaler: en lærers bruk av samtaletrekk, og videre oppfølging av disse.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282en_US
dc.source.pagenumber100en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Studentoppgaver (HF-IGIS) [542]
    Master- og bacheloroppgaver i Spesialpedagogikk / Migrasjoner og interkulturelle relasjoner / Matematikkdidaktikk

Vis enkel innførsel