Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHelgevold, Nina
dc.contributor.authorHvarnes, Emilie
dc.date.accessioned2020-09-04T12:30:49Z
dc.date.available2020-09-04T12:30:49Z
dc.date.issued2020-06-12
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2676459
dc.descriptionMaster's thesis in Educationen_US
dc.description.abstractFormålet med studien har vært å undersøke hvordan elever på mellomtrinnet opplever elevmedvirkning og motivasjon. Bakgrunnen for valg av tema ligger i at det er flere undersøkelser av elevmedvirkning på eldre alderstrinn, samt med læreres perspektiv på elevmedvirkning i skolen. I tillegg skåret kategoriene «elevdemokrati og medvirkning» og «motivasjon» lavt på Elevundersøkelsen fra høsten 2018/2019 i forhold til de andre kategoriene. Derfor har min problemstilling for denne studien vært: «Hvordan opplever elevene elevmedvirkning i undervisningen, og har elevmedvirkningen noen sammenheng med elevenes faglige motivasjon?». Studiens teorikapittel ble bygget på elevmedvirkning i lys av utdanningspolitiske og rettslige perspektiver, et sosiokulturelt læringssyn og motivasjonsteori. Det er en kvalitativ studie, hvor det ble brukt gruppeintervju og observasjon av en klasse på 6.trinn for å samle inn datamateriale. Det var i alt 16 elever som deltok, og elevene ble delt på tre grupper under intervjuene. Resultatene viste at elevene har en «smal» forståelse av begrepet elevmedvirkning, og at de ikke er klar over at de til tider får være med i beslutningsprosesser i undervisningen. Et av mine funn var at elevene brukte begrepene «gøy» og «kjedelig» for å beskrive handlinger og aktiviteter som påvirker deres motivasjon. I tillegg viste det seg at det hovedsakelig er under lek elevene opplever å få medvirke mest.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HF-IGIS/2020;
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectpedagogikken_US
dc.subjectelevmedvirkningen_US
dc.subjectytre motivasjonen_US
dc.subjectindre motivasjonen_US
dc.subjectmellomtrinneten_US
dc.subjectdeltakelseen_US
dc.subjectselvbestemmelsesteorienen_US
dc.subjectsosiokulturelt læringssynen_US
dc.subjectutdanningsvitenskapen_US
dc.title-Hvis vi bestemmer litt, da er det litt gøyere. En kvalitativ studie av elevenes opplevelse av elevmedvirkning og motivasjon på mellomtrinnet.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Allmennpedagogikk: 281en_US
dc.source.pagenumber86en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Studentoppgaver (HF-IGIS) [672]
    Master- og bacheloroppgaver i Spesialpedagogikk / Migrasjoner og interkulturelle relasjoner / Matematikkdidaktikk

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal