Show simple item record

dc.contributor.advisorHelgevold, Nina
dc.contributor.authorSlettebø, Benedicte
dc.date.accessioned2020-09-04T12:45:05Z
dc.date.available2020-09-04T12:45:05Z
dc.date.issued2020-06-12
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2676467
dc.descriptionMaster's thesis in Educationen_US
dc.description.abstractI denne oppgaven har jeg forsøkt å få en innsikt i og forståelse av hvordan lærere arbeidet med flerspråklige elever som ressurs, samt eventuelle utfordringer de møter i arbeidet. Problemstilling for oppgaven har vært: ‘’Hvordan arbeider lærere med flerspråklige elever som ressurs i klasserommet og hvilke utfordringer møter de i dette arbeidet?’’ For å svare på problemstillingen ble det benyttet kvalitativ forskningsmetode. Det teoretiske rammeverket bygger på blant annet ressursorientert forståelse i møte med den flerkulturelle skolen, mangfoldssensitiv undervisning, interkulturell undervisning, inkluderende felleskap og anerkjennelse. Fire lærere på ulike barneskoler har blitt intervjuet for å få et innblikk i deres arbeid og erfaring for å kunne belyse problemstillingen. Hovedfunnene fra studien viser at lærerne er ressursorienterte og positive i møte med de flerspråklige elevene. De ser etter muligheter for å involvere de flerspråklige elevene i undervisningen, og verdsetter deres deltakelse i etableringen av et flerkulturelt klassefellesskap hvor ulikheter møtes. Et interessant funn er at lærerne opplever utfordringer knyttet til et hierarki blant elevene i klassen der noen elever ser ned på andre ut i fra hvilket land de kommer fra. En av de største utfordringene lærerne møter i arbeidet med flerspråklige elever som ressurs er spørsmålet om hvor mye de kan løfte frem ulikheter og trekke de flerspråklige elevene frem i klasserommet i forhold til hvor mye forskjellighet fellesskapet tåler før det skapes for stor avstand.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HF-IGIS/2020;
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectflerspråklige eleveren_US
dc.subjectressursorientert forståelseen_US
dc.subjectmangfoldssensitiv undervisningen_US
dc.subjectinterkulturell undervisningen_US
dc.subjectutfordringeren_US
dc.subjectpedagogikken_US
dc.subjectutdanningsvitenskapen_US
dc.titleLæreres arbeid med flerspråklige elever som ressurs i klasserommet og utfordringer lærerne møter i dette arbeideten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Allmennpedagogikk: 281en_US
dc.source.pagenumber76en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (HF-IGIS) [542]
    Master- og bacheloroppgaver i Spesialpedagogikk / Migrasjoner og interkulturelle relasjoner / Matematikkdidaktikk

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal