Show simple item record

dc.contributor.advisorMangen, Anne
dc.contributor.authorDagestad, Karoline
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2020-10-19T12:30:34Z
dc.date.available2020-10-19T12:30:34Z
dc.date.issued2020-08-30
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2683663
dc.descriptionMaster's thesis in Nordic literacy studiesen_US
dc.description.abstractHensikten med denne case-studien har vært å finne ut hvordan medieaffordanser kan ha innvirkning på lesesituasjonen i samtalebasert lesing ved lesing av bildebok og bildebok-app. Den overordnede problemstillingen er: Hvordan er samspillet mellom medieaffordanser, barnegruppe og barnehagelærer i samtalebasert lesing ved lesing av Hvordan gikk det? som bildebok og app? Masteroppgaven har tilknytning til innovasjons- og forskningsprosjektet VEBB (Bøker og apper: Utvikling av vurderingsverktøy for e-bøker for barn). VEBB sitter på et rikt datamateriale, og det er deler av dette datamaterialet som blir benyttet i denne oppgaven: To videoinnspilte leseøkter med samme lesegruppe, én med bok og én med app. Teoretisk rammeverk: multimodalitetsteori, resepsjonsteori, tidligere forskning på barns lesing av skjermtekster og samtalebasert lesing. Analysedelen er todelt. I første del blir det foretatt en nærlesing av boka på bakgrunn av multimodalitetsteorien. I andre del blir funnene fra videoobservasjonene presentert: først fra leseøkten med boka, deretter leseøkten med bildebok-appen. I drøftingsdelen diskuteres funnene fra analysedelen i lys av de teoretiske perspektivene som er presentert. Funn: Samspillet mellom barnehagelærer og barna i app-leseøkten blir i stor grad styrt av mediets affordanser. Både barna og barnehagelærer er svært opptatt av de interaktive mulighetene, og det er mange uttalelser knyttet til dette. Selv om det er forekommer korte samtaler innimellom, er det få samtaler som kan defineres som rike og utforskende. Dermed oppnås i liten grad den pedagogiske målsetningen, samtalebasert lesing. Barna viser stort kroppslig engasjement i denne leseøkten. I leseøkten med bildeboka er det flere samtaler som kan defineres som rike og utforskende, og den pedagogiske målsetningen blir i større grad oppnådd. Likevel ser man til tider et synkende engasjement hos barna.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HF-IKS/2020;
dc.subjectlesevitenskapen_US
dc.subjectsamtalebasert lesingen_US
dc.subjectmedieaffordanseren_US
dc.subjectbildeboken_US
dc.subjectbildebok-appen_US
dc.title«Kan jeg få trykke?» Samspillet mellom medieaffordanser, barnegruppe og barnehagelærer i samtalebasert lesing – en case-studie av Hvordan gikk det? lest som bildebok og app.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Litteraturvitenskapelige fag: 040en_US
dc.source.pagenumber86en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record