Show simple item record

dc.contributor.advisorNygard, Arne Olav
dc.contributor.authorCarlsen, Cecilie Tjensvoll
dc.date.accessioned2021-09-17T16:26:10Z
dc.date.available2021-09-17T16:26:10Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:80375228:36462066
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2778968
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractMotivet for denne masteroppgaven er å undersøke hvordan deltakere i en BDSM-kultur uttrykker sin seksualitet og kommuniserer med andre deltakere ved hjelp av sine profilbilder i et spesielt sosialt medium. I det aktuelle sosiale mediet legges det til rette for at personer som identifiserer seg med paraplybetegnelsen BDSM kan designe sin egen profil og representere sin seksualitet i et digitalt landskap og samhandle med andre likesinnede. Deltakerne viser sin affinitet til BDSM-kulturen ved hjelp av representasjon og samhandling i kraft av ulike semiotiske ressurser, men i denne oppgaven blir bare profilbildet utforsket som meningsbærende ressurs. Sosialsemiotikken som teoretisk rammeverk skaper en inngangsport til å analysere profilbildene ved hjelp av den ideasjonelle-, mellompersonlige- og tekstuelle metafunksjonen samt utforske BDSM-diskursen ved hjelp av det helt spesielle registeret som preger subkulturen.
dc.description.abstractThe motive for this master's thesis is to investigate how participants in a BDSM culture express their sexuality and communicate with other participants using their profile pictures in a special social medium. In the relevant social media, arrangements are made for people who identify with the umbrella term BDSM to design their own profile and represent their sexuality in a digital landscape and interact with other like-minded people. The participants show their affinity for the BDSM culture by means of representation and interaction by virtue of various semiotic resources, but in this thesis only the profile picture is explored as a meaningful resource. Social semiotics as a theoretical framework creates a gateway to analyze the profile pictures using the ideational, interpersonal and textual meta-function as well as explore the BDSM discourse using the very special register that characterizes the subculture.
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleKatter, dominanse, halsbånd og underkastelse. En studie av bilder, seksuelle identitetsuttrykk og affinitet i et digitalt landskap.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record