Show simple item record

dc.contributor.advisorStøle, Hildegunn
dc.contributor.authorBjørklund, Mette Dale
dc.contributor.authorRaknerud, Marit Berger
dc.date.accessioned2022-01-27T16:51:31Z
dc.date.available2022-01-27T16:51:31Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.uis:inspera:80582900:45148912
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2899183
dc.description.abstractDenne studien er en kvalitativ studie der formålet er å se på hvordan resultatene på nasjonale prøver i lesing brukes som underveisvurdering og til oppfølging av svake lesere. Datainnsamlingen til studien består av to fokusgruppeintervjuer ved to ungdomsskoler på Østlandet. Funn når det gjelder underveisvurdering viser at det å bruke resultatene på de nasjonale prøvene i lesing som god underveisvurdering er utfordrende. God underveisvurdering skal ifølge teori og forskning foregå underveis i en pågående arbeidsprosess slik at elevene får vite hva de mestrer, og hva de kan arbeide videre med. Nasjonale prøver i lesing er en avsluttende prøve hvor elevene får et resultat og blir plassert på et gitt mestringsnivå. Det oppleves derfor vanskelig å bruke resultatene til god underveisvurdering. Funnene i studien tyder også på at lærere, spesielt de som ikke har norskfaglig bakgrunn, til tross for ulike satsninger på lesing, fortsatt opplever at de ikke har nok kompetanse om lesing og bruk av lesestrategier. Samarbeid med kollegaer oppleves som svært positiv både når det gjelder oppfølging av resultatene og generelt om lesing og bruk av lesestrategier. Lærerne uttrykte et ønske om å bruke tekstene fra nasjonale prøver i lesing videre i egen undervisning for blant annet å oppøve elevene i kritisk lesing. Tilgang for alle lærere til prøvene, tekstene, resultatene og analysen vil altså være sentralt slik at dette ikke vil være et hinder for videre oppfølging av prøvene. Når det gjelder oppfølging av svake lesere, som i denne oppgaven vil si elever som skårer på mestringsnivå 1 og 2 på de nasjonale prøvene i lesing, tyder funnene i studien på at lærerne tilpasser for disse elevene i klassen, men at de ikke bruker spesifikke lesestrategier rettet mot denne gruppen av elever. Tid til samarbeid fremheves også her som svært positivt, og informantene understreker viktigheten av at ledelsen setter av tid til systematisk oppfølging av resultatene, og også tid til å utvikle gode undervisningsopplegg for å følge opp denne elevgruppen. Det understrekes at det er viktig å sørge for at lærerne har kompetanse både om svake lesere og bruk av lesestrategier.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.title«Jeg føler ikke at jeg har tyngden til å være leseveileder sånn som norsklærerne kanskje har» En kvalitativ studie om hvordan lærere ved to ungdomsskoler bruker resultatene fra de nasjonale prøvene i lesing til underveisvurdering
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record