Show simple item record

dc.contributor.advisorMitchell, Monica Gundersen
dc.contributor.authorHaugerøy, Marita
dc.contributor.authorSørfonn, Gunn
dc.date.accessioned2022-09-16T15:51:50Z
dc.date.available2022-09-16T15:51:50Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uis:inspera:111825249:60484338
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3018559
dc.description.abstractTemaet i studien er ungdomsskoleelevers forhold til høytlesing. Formålet har vært å belyse høytlesingens verdi for elevene og se hvilken plass denne undervisningsmetoden kan ha i ungdomsskolen. LISA-undersøkelsen har vist at det er få ungdomsskolelærere som leser en hel roman i norskundervisningen, og ifølge PISA-undersøkelsen er det mange ungdommer som ikke leser skjønnlitteratur på fritiden. Vår bekymring når det gjelder ungdommers lesing, gjorde at vi ønsket å gi elevene våre en litteraturopplevelse, for å finne ut hvordan de opplever høytlesing av og litterære samtaler om ungdomsromanen Gutten i mørket av Harald Rosenløw Eeg. Undervisningsopplegget ble gjennomført i seks klasser på to ungdomsskoler. Vi benyttet en multimetodisk tilnærming, med en spørreundersøkelse hvor vi kartla 132 elevers tidligere høytlesingserfaringer og nåværende forhold til lesing, samt to fokusgruppeintervju med til sammen åtte elever om hvordan de opplevde å ta del i et høytlesingsopplegg på skolen. Resultatene av analysen viser at mange av våre informanter ble lest for i barndommen, og at de har positive opplevelser knyttet til dette. Likevel oppgir over halvparten av dem at de bare leser hvis de må og at de aldri leser skjønnlitteratur på fritiden for fornøyelsens skyld. Vi finner også at samtlige elever som deltok i fokusgruppeintervjuene ønsker at vi skal bruke tid på høytlesing i ungdomsskolen, uavhengig av hvordan de opplevde romanen og undervisningsopplegget. Studien indikerer et behov for videre forskning på høytlesing i ungdomsskolen i et lengre perspektiv, og om det kan ha en positiv effekt på ungdomsskoleelevers lesemotivasjon.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleHøytlesing i ungdomsskolen. En studie av ungdomsskoleelevers forhold til høytlesing.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record