Show simple item record

dc.contributor.advisorGjære, Åsmund Lillevik
dc.contributor.authorGrønstad, Live Gabrielsen
dc.date.accessioned2023-07-22T15:51:21Z
dc.date.available2023-07-22T15:51:21Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.uis:inspera:146807964:67143935
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3080896
dc.description.abstractGjennom kunnskapsløftet 2020 utfordres lærere til å kunne analytisk observere elevenes matematiske tenkning. Denne masteroppgaven utforsker potensialet som ligger i undervisningsmetoden tenkende klasserom for å analysere elevenes algebraiske tenkning. Forskningsspørsmålet som undersøkes er: «Hvilke muligheter gir undervisningsmetoden tenkende klasserom for lærerens analytiske observasjon av elevenes algebraiske tenkning? For å studere dette har jeg tatt utgangspunkt i teori om problemløsning, algebra og algebraisk tenkning, analytisk observasjon og tenkende klasserom. Forskningsprosjektets datamateriale ble samlet inn i form av video- og lydopptak av undervisningsøkter på 9. trinn, samt elev- og lærerintervju i etterkant. Videre ble datamaterialet analysert gjennom to ulike perspektiv, både ved å se på ulike episoder fra undervisningsøktene og utsagn fra læreren i intervjuet. Resultatene vil bidra til å belyse de mulighetene som ligger i undervisningsmetoden tenkende klasserom for å analytisk observere elevenes algebraiske tenkning. Studien er en kvalitativ case-studie, og er derfor basert på få informanter (en klasse med en matematikklærer). Det betyr at det er behov for mer forskning før man kan trekke en konklusjon på forskningsspørsmålet. Funnene antyder likevel at noen av praksisene fra et tenkende klasserom kan gi læreren mulighet til analytisk observasjon på høyt nivå. Problemløsningsoppgaver, vertikale ikke-permanente tavler og randomiserte grupper var praksiser som så ut til å være gunstig for lærerens mulighet til å analytisk observere elevenes algebraiske tenkning.
dc.description.abstractThrough the 2020 National Curriculum, teachers are challenged to notice their pupil’s mathematical thinking. This masters thesis will explore the teaching method “Thinking Classrooms”, and it’s ability to help notice student’s algebraic thinking. More precisely, we aim to answer the question: “What possibilities does the teaching method “Thinking Classrooms” offer teachers when noticing student’s algebraical thinking?” To examine this, we have based the research on the theory of problem solving, algebra and algebraic thinking, noticing and thinking classrooms. Data has been collected through video- and audio recordings of teaching session for year 9 students, followed by interviews of both the participating teachers and pupils. Further, the data has been analysed from to different perspectives; (1) by looking at different events from the teaching session and (2) by analysing responses made by the teacher in the following interviews. The results will help to shed light on the possibilities the teaching method “thinking classrooms” offers when noticing how students think algebraically. The thesis is a qualitative case study, and is therefore based on a small number of participants (one class with one mathematics teacher). Thus, a more extensive study would be necessary to draw strong conclusions when trying to answer the research question at hand. Our results, however, suggest that the thinking classroom method can help improve the teacher’s ability to notice the students algebraic thinking at a high level. Problem solving tasks, vertical magic whiteboards and randomised groups were practices from this method that offered significant help to the teacher.
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleAnalytisk observasjon av elevers algebraiske tenkning gjennom innføring av tenkende klasserom
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (HF-IGIS) [1080]
    Master- og bacheloroppgaver i Spesialpedagogikk / Migrasjoner og interkulturelle relasjoner / Matematikkdidaktikk

Show simple item record