Now showing items 10166-10185 of 10659

  • Verdivurdering av Fred Olsen Energy ASA 

   Mathisen, Jørn (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2015;, Master thesis, 2015-05)
   Denne masteroppgaven i studieprogrammet «Executive Master of Business Administration» har som hovedmål å verdsette riggselskapet Fred. Olsen Energy ASA. Verdsettelsen er i hovedsak basert på en fundamental verdsettelse ...
  • Verdivurdering av Hafslund ASA 

   Lerang, Inger Elise (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2014;, Master thesis, 2014-06-13)
   Denne utredningen presenterer en verdivurdering av aksjene i Hafslund ASA (heretter omtalt som Hafslund), der analysegrunnlaget er offentlig tilgjengelig informasjon. Målsetningen er å sammenligne verdiestimatet mot børskurs ...
  • Verdivurdering av Jotun AS 

   Stokka, Anita (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Formålet med oppgaven er å gjennomføre en verdivurdering for å identifisere egenkapitalverdien til Jotunkonsernet per 31.12.2018. Fundamental verdivurdering er benyttet som hovedteknikk med komparativ verdivurdering som ...
  • Verdivurdering av Maha Energy AB 

   Eliassen, Igor (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2020;, Master thesis, 2020-06-15)
   I denne masteroppgaven har det blitt foretatt en verdsettelse av Maha Energy AB (et svensk onshore olje- og gasselskap). Hovedformålet med verdsettelsen var å beregne den underliggende verdien av selskapets verdi per aksje ...
  • Verdivurdering av Norwegian Air Shuttle ASA 

   Mak, Gordon Che Kin (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2014;, Master thesis, 2014-06-13)
   Formålet med denne masterutredningen er å verdsette Norwegian Air Shuttle ASA. På bakgrunn av formålet blir det formulert følgende problemstilling: "Hva er verdien til Norwegian per 31.mars 2014?". Hensikten med problemstillingen ...
  • Verdivurdering av Reach Subsea ASA 

   Tuen, Jenny Kvilhaug (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2015;, Master thesis, 2015-06-15)
   Verdsettelsen av Reach Subsea er en del av en mastergradsoppgave med formål om å gi en verdi av selskapets egenkapital per 31. desember 2014, for deretter å foreslå en handelsstrategi. For å estimere en pris for Reach ...
  • Verdivurdering av Rocksource ASA 

   Skjørestad, Thomas (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2011;, Master thesis, 2011)
   Masteroppgaven tar for seg verdivurdering av Rocksource ASA som er et Norskbasert lete og utviklingsselskap. Basert på tre forskjellige verdsettelsesteknikker avdekker jeg om dagens aksjekurs reflekterer riktig verdi av ...
  • Verdivurdering av Songa Offshore SE 

   Samuelsen, Daniel Anthony; Tunge, Stian (Masteroppgave/UIS-SV-IØL/2011;, Master thesis, 2012)
   I denne masterutredningen blir det foretatt en verdsettelse av Songa Offshore SE. Tidspunktet for verdsettelsen er 31.12.2011. Første del av utredningen vil bestå av en gjennomgang av teori, som vil bli anvendt senere i ...
  • Verdivurdering og strategisk analyse av Austevoll Melaks AS 

   Abrahamsen, Edvarda; Melingen, Andrea Storebø (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2014;, Master thesis, 2014-06-16)
   I denne utredningen har vi gjennomført en strategisk analyse og en verdivurdering av Austevoll Melaks AS. Vi har valgt å foreta en fundamental og komparativ verdivurdering, som bygger på intern og ekstern informasjon. ...
  • Verdsettelse av AKVA group ASA 

   Høidahl, Jonas Solberg; Jacobsen, Andreas (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Formålet med denne masterutredelsen er å verdsette AKVA group ASA sin egenkapital per 31.12.2018, der estimert aksjeverdi sammenlignes med aksjeprisen i markedet, som gir grunnlag til å gi en handelsanbefaling. Utredningen ...
  • Verdsettelse av AKVA Group ASA 

   Skadberg, Karen.; Bergfjord, Elena. (Bachelor thesis, 2021)
   Vi ønsker med bacheloroppgaven å gi et fornuftig svar på problemstillingen «Hva er verdien til AKVA Group ASA våren 2021?». Ved å basere oss på aksjeprisen i markedet vil vi estimere en aksjeverdi som vi i slutten av ...
  • Verdsettelse av AKVA Group ASA 

   Skadberg, Karen.; Bergfjord, Elena. (Bachelor thesis, 2021)
   Vi ønsker med bacheloroppgaven å gi et fornuftig svar på problemstillingen «Hva er verdien til AKVA Group ASA våren 2021?». Ved å basere oss på aksjeprisen i markedet vil vi estimere en aksjeverdi som vi i slutten av denne ...
  • Verdsettelse av Bakkafrost ASA 

   Mæland, Rune Hopsdal; Skimmeland, Eirik Wathne (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2016;, Master thesis, 2016-06-08)
   Hensikten med denne masterutredelsen er å verdsette det færøyske lakseoppdrettsselskapet Bakkafrost ASA den 31.03.2016. Det estimeres en aksjeverdi som sammenlignes mot aksjeprisen i markedet, og på bakgrunn av den presenteres ...
  • Verdsettelse av Bjelland AS 

   Asbjørnsen, Jan Erik; Zachariassen, Andreas Alm (Master thesis, 2015-06-15)
   Formålet med oppgaven er å estimere verdien til Bjelland AS. Verdiestimatet skal være representativt for hva en kunne oppnådd ved et eventuelt salg. Vi begynner med å presentere selskapet og bransjen. Deretter tar vi en ...
  • Verdsettelse av Farstad Shipping ASA 

   Hetland, Marthe (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2015;, Master thesis, 2015-06-15)
   Denne masteroppgaven tar for seg en fundamental verdsettelse av Farstad Shipping ASA med den hensikt å finne ut hva verdien av egenkapitalen vil være gjennom å estimere en verdi per aksje. Oppgaven tar utgangspunkt i ...
  • Verdsettelse av Farstad Shipping ASA 

   Diaz, Mauricio (Masteroppgave/UIS-SV-IØL/2010;, Master thesis, 2010)
   Denne masterutredningen har som tema analyse og verdsettelse av Farstad Shipping ASA. Det er valgt å benytte fundamental verdsettelse som er supplert med en komparativ verdsettelse. Utredningen er basert på offentlig ...
  • Verdsettelse av Grieg Seafood ASA 

   Nsabimana, Remy; de Waal, Berend (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-07-05)
   Sammendrag Formålet med denne masteroppgaven var å finne ut om aksjeprisen til Grieg Seafood ASA var over eller underpriset per 31.12.2019. Da var aksjen priset til 140,30 kroner. Vi benyttet oss hovedsakelig av en ...
  • Verdsettelse av Grieg Seafood ASA 

   Aarre, Preben; Jakobsen, Eirik (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06-15)
   Målet med denne avhandlingen er å estimere virkelig aksjeverdi for Grieg Seafood ASA 04.05.2020. Den estimerte aksjeverdien sammenlignes med dagens markedskurs for å undersøke om Grieg Seafood er overpriset eller underpriset. ...
  • Verdsettelse av Grieg Seafood ASA 

   Østhus, Karen; Bøthun, Susanne (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06-15)
   Formålet med oppgaven var å estimere egenkapitalverdien til Grieg Seafood ASA per 31.12.2019. Beregningen har blitt utledet ved bruk av en fundamental verdsettelsesteknikk, en teknikk som baserer seg på å finne verdiestimatet ...
  • Verdsettelse av Havila Shipping ASA 

   Fiskerstrand, Andreas (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2013;, Master thesis, 2013)
   Oppgavens tema har vært å foreta en verdivurdering av rederiselskapet Havila Shipping ASA. Selve problemstilling for utredningen var å komme frem til en estimert egenkapitalverdi, for så kunne komme med en handelsanbefaling ...