• Konkurransefortrinn i nedgangskonjunktur 

   Karlsson, Lena; Gjeruldsen, Henrik (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2017;, Master thesis, 2017-05)
   Hensikten med oppgaven har vært å utforske hvordan aktørers konkurransefortrinn ble påvirket i en nedgangskonjunktur. Aktører som opplever effektene av en fallende oljepris både direkte og indirekte. Hensikten var å forstå ...
  • Learning to learn in a learning organization. 

   Frantzen, Anna (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2016;, Master thesis, 2016-05-19)
   Hvis vi ser rundt oss, de eneste objekter som ikke er designet av mennesker er laget av naturen, og det er kun naturens objekter som ikke behøver konstante modifiseringer. Alt i det daglige rundt oss er laget i ekteskap ...