• Magnus Olsens forskning om dei norske staðir- og land-namna 

   Særheim, Inge (Journal article; Peer reviewed, 2010-01)
   The topic of this article is Magnus Olsen's study of settlement names ending in -stad (ON - staðir) and - land. In NG as well as in Olsen's book Ættegård og helligdom (1926), published in English in 1928 with the title ...
  • Marselius på Rudlebakken og Asseline Justine Gustava på Dokkeholen : namnebruken i Torvald Tus Jær-stubbar og hugnadssoger 

   Særheim, Inge (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   This article considers the use of names - personal names and place -names - in the short comic pieces by the Norwegian author Torvald Tu (1893-1955). Some 500 persons (300 men and 200 women) are ...
  • Official naming in Hå, Klepp and Time 

   Særheim, Inge (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Toponyms localize, reflect and give information about historical traditions and various phenomena in an area. They form part of the local heritage and culture. The relationship between place names, heritage and identity is ...
  • Official urban naming : cultural heritage and identity 

   Særheim, Inge (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   In modern cities naming forms part of urban planning. The naming principles often reflect cultural aspects like heritage, local tradition and identity. Official urban names are links to the past and signs of continuity and ...
  • Ola Stemshaug 20/1 1936 – 27/8 2013 

   Særheim, Inge (Journal article, 2013)
   Med Ola Stemshaug er ein av dei fremste representantane for norsk og nordisk namneforsking gått bort. Det faglege interessefeltet hans femnde vidt, noko som ein omfattande vitskapleg og populærvitskapleg produksjon er ...
  • Orresnora, Falkehytta, Mågahuset og Ørnhus: nokre stadnamn som har bakgrunn i fuglefangst 

   Særheim, Inge (Journal article, 2013)
   A number of local place-names (microtoponyms) from southwestern Norway, along the coast as well as in the mountains, denote locations where birds have been caught. The semantic content of some toponyms provides specific ...
  • Sakrale stadnamn 

   Særheim, Inge (Journal article, 2012)
   The study of sacral place-names is the subject of some sixty articles in the first ninety-nine volumes of Namn och bygd. The authors discuss toponyms supposedly referring to earlier cult and religious conceptions, e.g. ...
  • Side, Kråke og Mula : Teig- og naturnamn som er utvikla av oblik kasusform 

   Særheim, Inge (Journal article, 2014)
   Many farm names reflecting an oblique case in Old Norse are found in south-western Norway, e.g. Bakka (from ON Bakka, oblique case of ON bakki m. ‘hill, slope’) and Brekke (from ON Brekku, oblique case of ON brekka f. ...
  • “Vibaa er komaa!” : Nokre drag ved det litterære språket i romanen Fred og andre verk av Arne Garborg 

   Særheim, Inge (Journal article, 2009)
   I Arne Garborgs litterære verk er ordval, språkleg form og målføring ein viktig del av miljø- og personskildringa, og har klar litterær funksjon. Garborg omtala Fred (1892) som sin “naturalistiske Jær- roman”. Også språkleg ...