• Hva er sentralt for en trygg tilvenning ved oppstart i barnehagen? 

      Dybing Ingvild; Furu Ellinor (Bachelor thesis, 2022)
      Sammendrag I denne oppgaven har vi sett på hva pedagogiske ledere ser på som sentralt for at alle barn skal oppleve en trygg oppstart i barnehagen. Vi har brukt kvalitativt intervju som metode, for å få innblikk i hva ...