Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRege, Elisabeth
dc.date.accessioned2010-07-12T11:18:50Z
dc.date.available2010-07-12T11:18:50Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/185631
dc.descriptionMaster's thesis in Special educationen_US
dc.description.abstractDenne masterstudien tok utgangspunkt i egne refleksjoner og tanker til uenighetene jeg opplevde eksisterte rundt å ta mobbebegrepet i bruk i en barnehagesammenheng. I noen kretser er det meninger om at begrepet ikke er hensiktsmessig fordi det ikke tar høyde for barns utvikling og en kan komme i skade å kalle negative handlinger med bakgrunn i utviklingsmessige vansker for mobbing. Andre kretser setter fokus på de negative handlingene barn utsettes for i en barnehagehverdag og at det oppleves så alvorlig for barna, at det handler om mobbing. I denne masterstudien ønsket jeg å se på innholdet i mobbebegrepet knyttet til barnehagen. Dette gav følgende forskningsspørsmål: Hva kan de voksnes holdninger være til innholdet i mobbebegrepet knyttet til atferd som observeres i barnehagen? Q-metodologi ble benyttet for å avdekke ulike subjektive oppfatninger om mobbebegrepet og knytte dette opp mot hva de ansatte ser av dette i barnehagene. Tre ulike oppfatninger som tok utgangspunkt fra noe ulikt ståsted, ble registrert. Uenighetene en så i meningsuniverset så også ut til å finnes i barnehagene. Informantene innenfor de tre faktorene fokuserte på ulike elementer når de sorterte hva som var mest lik deres oppfatning av mobbing. På Faktor 1 var fokuset på intensjon, informantene på Faktor 2 oppfattet at tilgang til fellesskapet eller bruk av fellesskapet til å begå negative handlinger var av stor betydning, imens makt var viktig for personene på Faktor 3. Samtlige opplevde at systematikk hadde stor betydning for hva som oppfattes som mobbing. I denne oppgaven drøftes funnene opp i mot teori og dette kan kanskje kaste lys over diskusjonene innledningsvis om hvorvidt mobbebegrepet er hensiktsmessig i en barnehagesetting.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HF-IAS/2010;
dc.subjectspesialpedagogikken_US
dc.subjectmobbingen_US
dc.subjectholdningeren_US
dc.subjectbarnehageen_US
dc.subjectq-metodologien_US
dc.titleInnholdet i mobbebegrepet knyttet til barnehagenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en_US
dc.source.pagenumber102


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Master's theses (HF-IGIS) [473]
    Masteroppgaver i Spesialpedagogikk / Masteroppgaver i Migration and intercultural relations/Masteroppgaver i Matematikkdidaktikk

Vis enkel innførsel