• En kvantitativ analyse av letestrategier på norsk sokkel 

   Nasseri, Mehryar; Olsen, Tommy (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05-24)
   Et oljeselskap er avhengig av å få tilført nye reserver som erstatter produksjonen. Dette kan gjøres på to måter - leting eller oppkjøp. Noen oljeselskaper har fra aksjonærenes synspunkt, mer suksess med sin letestrategi ...
  • Exploring the role of cultural differences in Norwegian-Brazilian business relationships 

   Souraki, Shima (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   In order to be successful in an international market, it is important to build and maintain a good business relationship. One of the key challenges of international business relationships is the cultural differences that ...
  • How Artificial Intelligence May Impact Traditional Recruitment in the War for Talents 

   Ween, Frank (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-11)
   The globalisation and the changes in the demographics within the G20 impacts greatly the war for talents. The workforce is subject to a significant cutback due to the aging population, and the globalisation impact of the ...
  • Information System Backsourcing – A review of the literature 

   Hokstad, Bjørnar Solberg (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
   Information systems backsourcing describes the transfer of previously outsourced activities, assets, or personnel back to the company. By doing this they achieve control and ownership of the previously outsourced activity. ...
  • Praktisk bruk av ekspansjonsteorier i bygg- og anleggsbransjen 

   Høigaard, Christine (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05)
   Markedet er i endring. Innenfor entreprenørene i bygg- og anleggsbransjen, ser vi at noen store selskaper har kontrollert bransjen over flere år. Det blir færre, men større aktører i markedet. Årsaken til dette er strategier ...
  • Utvikling av datterselskap - grad av synergi versus autonomi 

   Terjesen, Jens Christian (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-05-29)
   Masteroppgaven er et case-studie innenfor fagfeltet strategi og omhandler utvikling av selskaper i en selskapsgruppe. Målet med oppgaven er å bidra til økt verdiskaping gjennom sterkere synergi realisering med en fordelaktig ...