Show simple item record

dc.contributor.advisorBruin, Marieke
dc.contributor.authorGundersen, Bente
dc.date.accessioned2019-10-15T11:43:29Z
dc.date.available2019-10-15T11:43:29Z
dc.date.issued2019-06-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2622245
dc.descriptionMaster's thesis in Special educationnb_NO
dc.description.abstractTematikken er utvikling av inkluderende læringsmiljø og målet med studien er å bidra til mer kunnskap om utvikling av inkluderende læringsmiljø ved å ta elevens perspektiv. Norske styringsdokumenter fremhever at alle elever har krav på et inkluderende læringsmiljø hvor deltagelse, medvirkning og et sosialt og faglig utbytte er tilrettelagt (Utdanningsdirektora-tet, 2016). I tillegg viser forskning at en god relasjon mellom lærer og elev er avgjørende for å få dette til (Pianta, 2006). Masterprosjektet er en kvalitativ undersøkelse, og datamaterialet består av elevtekster som for-midler hva ungdommene legger i skolens visjon «bry deg». Haug sine fire dimensjoner av inkluderingsbegrepet er benyttet som analyseverktøy og under-søkelsen er derfor vært teoridreven. Funnene viser at elevene i hovedtrekk opplever visjonen «bry deg» med fellesskap og faglig utbytte. Elevene uttrykker at de bryr seg spesielt om vennerelasjoner. Det kommer frem av em-pirien at svært få forbinder visjonen med lærer-elev relasjonen, og heller ikke elevmedvirkning. Studien viser derfor at skolen har et mulighetsrom som kan brukes til å gjøre visjonen enda mer tydelig for elevene. Ved å fokusere på elevens tolking av visjonen kan skolen få økt kunnskap om hva som kan forbedres i skolen videre utvikling av et inkluderende læringsmiljø og hvordan dette kan forank-res i skolens kultur.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HF-IGIS/2019;
dc.subjectspesialpedagogikknb_NO
dc.subjectinkluderende læringsmiljønb_NO
dc.subjectfellesskapnb_NO
dc.subjectdeltagelsenb_NO
dc.subjectmedvirkningnb_NO
dc.subjectutbyttenb_NO
dc.subjectrelasjonernb_NO
dc.subjectutdanningsvitenskapnb_NO
dc.titleUtvikling av inkluderende læringsmiljø En analyse av elevenes forståelse av skolens visjon Engelsk tittel: Developing an inclusive learning environment. An analysis of students’ understanding of their school’s visionary mottonb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282nb_NO
dc.source.pagenumber74nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Master's theses (HF-IGIS) [473]
    Masteroppgaver i Spesialpedagogikk / Masteroppgaver i Migration and intercultural relations/Masteroppgaver i Matematikkdidaktikk

Show simple item record