Show simple item record

dc.contributor.advisorVeileder: Eikeland Synnøve
dc.contributor.authorMaciejewska Kinga Irena
dc.contributor.authorOvedal Eirin
dc.date.accessioned2022-03-11T16:51:18Z
dc.date.available2022-03-11T16:51:18Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uis:inspera:100270094:101770786
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2984761
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractGjennom studieløpet vårt har vi undret oss over hvordan barnehagelærere jobber helsefremmende i barnehagen, og hvilken rolle de har i den. Vi undersøkte dette ved bruk av kvalitativt intervju og valgte følgende problemstilling: “Hvordan jobber barnehagelærer helsefremmende i barnehagen i fysisk fostrings perspektiv?” - med fokus på aldergruppen 3-6 år og i barnehagens uteområde. Vi har sett på ulike tilnærminger, teorier, forskning og rapporter for å danne oss en forståelse om hvordan barnehagelærer jobber helsefremmende i barnehagen. Vi har deretter presentert våre funn og drøftet dem i lys av teorien vi har brukt. Vi har kommet frem til at barnehagelærere spiller en stor rolle i det helsefremmende arbeidet, både når det kom til voksenrollen, og hvordan de jobber med barn for å danne gode helsevaner, oppmuntre til kroppslig lek og sørge for at alle barn opplever bevegelses glede og mestringsfølelse.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.titleBarnehagen som helsefremmende arena
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record