Show simple item record

dc.contributor.advisorVik, Anne-Linn Malia Vatnedalen
dc.contributor.authorWold, Heidi Birkemo
dc.date.accessioned2022-03-11T16:52:21Z
dc.date.available2022-03-11T16:52:21Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uis:inspera:100270094:101770961
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2984841
dc.description.abstractMusikk er en viktig del av alle menneskers liv, gjennom hele livsløpet. Til tross for dette, kan mange ha et komplisert forhold til musikk og ens egen musikalitet. I denne bacheloroppgaven har jeg tatt utgangspunkt i problemstillingen “hvordan beskriver barnehagelærere sin egen musikalitet, og hvordan utøver barnehagelærere musikk?”. For å belyse denne problemstillingen har jeg brukt kvalitativt intervju som metode, der jeg intervjuet tre barnehagelærere. Deretter har jeg funnet relevant teori som jeg drøfter opp mot funnene. Begrepene musikalitet, musickhood, og normativ og spesialisert musikalsk utvikling har vært sentrale gjennom hele oppgaven. Funnene mine peker på at barnehagelærerne vektlegger ferdigheter når de skal beskrive seg selv som musikalske eller ikke. Det å kunne synge “fint”, samt mestring av instrumenter, spesielt gitar, blir særlig vektlagt. Samtidig viser mine funn at til tross for hvilket syn barnehagelæreren har på sin egen musikalitet, utøver de musikk. Musikk blir brukt for glede, fellesskap og trygghet. Musikken har altså en sentral plass i barnehagen, og blir brukt i ulike situasjoner på ulike måter.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisheruis
dc.title“Jeg kan ikke synge”, og andre bemerkninger fra barnehagelærere: en studie om musikalitet og utøvelse av musikk i barnehage.
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record